Underlag i ridehus

4. lag

3-5 cm træflis, gerne grov, alternativt savspåner eller ridebaneflis, mindre end 10 mm. Undgå at bruge gummiflis, bark eller gummispåner. Læg spånerne på i flere omgange. Efter ca. et halvt år kan du lægge 3-5 cm til på og derefter endnu et lag efter behov.

Bundsikring

Til bundsikring bruger man ofte geotekstil. Dugen lægges med overlap, og stykkerne svejses sammen. Denne bundsikring forhindrer sten i at trænge op i det øverste lag.

3. lag

Det er vigtigt, at sandet er den helt rigtige blanding. Sørg for, at sandet indeholder alle kornstørrelser.  Til rideskole gælder: Kornstørrelse 0-4 mm. Til ridehus, der ikke anvendes så hyppigt, eller mest bruges til spring: 0-4 mm sand med meget bindemiddel (meget fintpulveriseret materiale) og/eller ca. 20 procent ler.

2. lag

10-15 cm stenmel, der tromles til en fast, jævn overflade. Det beskytter dugen, når man harver, og sørger for jævn fugtighed.

1. lag

20 cm makadam (grus og sten) dækket med knust granit. Som regel er man nødt til at lægge dræn langs hele kanten, man kan eventuelt også lægge drænrør under banen med 7 meters mellemrum. Se under dræning af udendørs ridebane.

Vedligeholdelse af underlag

• Når banen er ny – planér og vand, vent med at harve, undgå spring og longering de første par uger.
• Derefter – harv og/eller planér dagligt. Vand efter behov, ca. to gange om ugen.
• Lad ikke ridehuset stå uden tilsyn i løbet af sommeren, men vand og harv banen for at undgå udtørring. Havrespirer og svampevækst i hjørnerne tyder på, at banen ikke bliver passet ordentligt.
• I uisolerede ridehuse, som ikke kan vandes om vinteren, spreder man salt sent på efteråret: 600-800 kg i et ridehus på 20 x 40 m. Sådan undgår man, at underlaget fryser eller støver. Salt skader ikke hestene.

Omlægning af bunden

Ridebane til rideskole: Ridebanen omlægges hvert andet/ hvert tredje år. I et større ridehus lægges den om cirka hvert tredje år.

Sådan gør man:

  1. Skrab alt løst materiale af og kør det væk. Dette materiale kan ikke genbruges, hverken på udendørs ridebaner eller ridestier.
  2. Det resterende lag afrettes og komprimeres, så det er helt fast og jævnt. Hvis der er huller i bunden, kan de fyldes ud med stenmel.
  3. Herefter lægges der 8-9 cm sand på med kornstørrelse 0-4 mm og derefter 3-5 cm træspåner. Tilpas det øverste lag til anvendelsen. Normalt underlag til allroundridning f.eks. på rideskole: 3-5 cm. Til spring lidt mindre (det giver et fastere underlag). Til dressur lidt dybere lag (gør underlaget mere elastisk, men samtidig mere tørt).

Velegnede underlag

Sandbaner egner sig bedst i vores klima. Græsbaner bliver for dybe og smattede, når det regner, og træspåner egner sig ikke til udendørsbaner. Hvis man spreder træmateriale på en dressurbane, bliver banen bedre på kort sigt, men det øverste lag skal skiftes mindst hvert tredje år.

Anbefalede mål: Dressurbane 20 x 40 m eller 20 x 60 m, men husk, at en udendørs ridebane virker mindre, end en tilsvarende indendørsbane. Springbane til træning og konkurrence 80 x 100 m eller større.

Dræning

Der lægges dræn rundt om ridebanen og eventuelt tværs over med 7 m afstand, efter de samme principper som ved dræning af dyrket mark.  

Dræning: Dræning langs kanten skal have afløb til nedløbsbrønd eller faskine. Drænrør bør have en diameter på 50-75 mm, og dræn renderne fyldes med singels på 6-20 mm.

Hældning: Ridebanen bør have en hældning på 1-2 procent ud mod kanterne, enten med brudpunkt langs midterlinjen eller afhængigt af jordens naturlige hældning. Hvis jorden skråner, der hvor ridebanen er anlagt, bør hældningen følge jordens skrånen.

Udendørs ridebane

4. lag

Må først lægges på, når det 3. lag har sat sig. 5 cm groft sand. Læg sandet på i flere omgange, 5 cm sand er tilpas. Hæld derefter sand på efter behov.

3. lag

10 cm sand korstørrelse 0-4 mm. Det er vigtigt, at sandet indeholder alle kornstørrelser.

2. lag

7-10 cm stenmel som komprimeres til en hård overflade. Dette lag beskytter dugen mod hestehove og harvning.
Bundsikring: Drænende geotekstil brugsklasse 3. Dugen lægges med overlap, og stykkerne svejses sammen. Det øverste lag skal være stenfrit.

1. lag

10 cm blandingsskærv 0-32 mm eller makadam 2-40 mm. Dæk dræn renderne med dug.

Tips!: Hvis man har bestilt for groft sand og banen ikke sætter sig: Læg et lag stenmel på med grovhed 0-2 eller 0-4 mm og harv det ned i det øverste lag. Det er vigtigt, at stenmelet fordeles i et jævnt lag.

Et billigere alternativ

I mindre stalde kan man slippe lidt billigere, hvis man har et stykke naturligt drænet jord. Læg sand med en kornstørrelse på 0-8 mm direkte på grønsværen. Brug banen forsigtigt, især i dårligt vejr.

Vedligeholdelse

Ridebanen harves og planeres efter behov uden at man kommer ned i stenmelslaget. Hvis banen er for dyb eller tung, skyldes det som regel:

• For meget materiale
• For store kornstørrelser
• For mange korn af samme størrelse
• For runde korn

Højde på hegn:
Dressurbane: 40 cm højt
Springbane: 120 cm højt

 

Kilde: Svensk Rideforbund