Når du besøger eller bruger vores hjemmeside, accepterer du at du kun kan gøre dette til privat brug. Uden speciel tilladelse fra Agria Dyreforsikring kan du ikke distribuere, ændre, publicere eller bruge nogen af informationerne på hjemmesiden bortset fra til eget privat brug.

Vi gør vores bedste for at sikre at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, fyldestgørende og opdaterede. Hjemmesiden og al information, tekst, navn, billeder, illustrationer, logoer, koblinger og ikoner og andet materiale (uden begrænsning) præsenteres "SOM DET ER" og "SOM TILGÆNGELIG", uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte. 

Agria Dyreforsikring påtager sig ikke ansvar for at informationen på hjemmesiden er korrekt eller fuldstændig, og garanterer heller ikke at brugen af hjemmesiden vil være uden afbrydelser, eller fejlfri, eller at hjemmesiden og tilknyttede servere er frie for datavirus eller fejl. Agria Dyreforsikring er heller ikke ansvarlig for tab knyttet til hjemmesidens funktionalitet eller tilgængelighed.

Agria Dyreforsikring garanterer ikke, er ikke ansvarlig for, og anbefaler ikke nogen eksterne hjemmesider som er knyttet til denne hjemmeside gennem links. Eksterne hjemmesider som du besøger ved at klikke på et link på denne hjemmeside, ligger udenfor Agria Dyreforsikrings kontrol, og du besøger sådanne hjemmesider udelukkende på eget ansvar.

En hver form for information eller materiale som du måtte sende til hjemmesiden via e-mail eller på anden elektronisk vis, er og vil blive behandlet som ikke-fortrolig og ikke-ophavsretsligt beskyttet materiale.

Denne hjemmeside, inklusiv tekster, layout, tegninger, databaser o.a., er beskyttet af copyright, og af de rettigheder som indehaves af hjemmesidens producent. Visse navne, mærker og logoer på hjemmesiden er beskyttede varemærker. Ingenting på denne hjemmeside må tolkes som en licensret eller anden ret til at bruge et varemærke uden skriftlig tilladelse fra Agria Dyreforsikring, eller fra tredjepart som eventuelt måtte eje et varemærke som vises på denne hjemmeside. Enhver form for kopiering, bearbejdning, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

Under visse rubrikker på denne hjemmeside kan der findes yderligere specificerede bestemmelser og vilkår som gælder specifikt for den del.

Vilkårene reguleres af og skal tolkes i henhold til dansk lov.