Malaysisk æskeskildpadde

Den malaysiske æskeskildpadde har brug for et stort akvarium, gerne 500 liter. Vanddelen skal udgøre ca. 50 % af akvariet. Vandet skal være mindst 20 cm dybt, sådan at skildpadden kan vende sig om, hvis den havner på ryggen. Underlaget i vanddelen kan bestå af grus eller sten. I landdelen kan underlaget bestå af flade sten og ’klippehylder’, som skildpadden kan kravle op på, når den vil sole sig. Vandtemperaturen bør være 26-29°. På land bør temperaturen ligge på ca. 26-28°. Temperaturen må gerne være den samme året rundt. For at kunne give dyrene tilstrækkeligt varme omgivelser, er du nødt til at anskaffe vandvarmer, termometer både til vand og luft og lyskilder over både vand- og landdelen. Over landdelen skal du også sørge for UV-lys. Akvariet skal være delvis overdækket, for at opnå den rette luftfugtighed på 75-90 %. Du får også brug for et vandfiltreringssystem til at opretholde en god vandkvalitet.

Andre æskeskildpadder

De andre æskeskildpadder skal først og fremmest have god fast jord at gå på, med adgang til en rummelig vanddel f.eks. gennem en indbygget kattelem, sådan at din skildpadde kan gå ind og bade. Vandet behøver ikke at være mere end nogle få centimeter dybt. Der skal være en rampe, så skildpadden let kan komme ned i vandet og op igen.

Skildpadder elsker at grave

Skildpadder elsker at grave, og derfor bør der i det mindste være en lille del af terrariet, der har et underlag, som er egnet til at grave i.

Underlaget i landdelen kan for eksempel bestå af en blanding af plantejord og finthakket bark. Bemærk, at bark fra bærtræer bør undgås, da det indeholder skadelige olier. Andre alternativer til underlag kan være hø og kaninfoderpiller (spiselige!). Læs mere om underlag under afsnittet om hygiejne.

Temperaturen i terrariet skal ligge mellem 25-32° om dagen og mellem 20-25° om natten. Husk på, at der ikke må være samme temperatur i hele akvariet, men at der skal være en såkaldt temperaturgradient. Det vil sige, at der f.eks. i det ene hjørne kan være 25°, midt i terrariet 28° og i et andet hjørne op til 32°. For at opnå dette skal man sørge for flere forskellige varmekilder de enkelte steder. På det varmeste sted kan man for eksempel kombinere en varmemåtte eller et varmekabel, der giver varme nedefra med en lysskinne med både almindeligt lys og UV-lys samt en varmelampe. Husk også på, at vandet skal være lige så varmt! Hvis dine varmekilder ikke kan opvarme vandet tilstrækkeligt, er du nødt til at have en akvarievarmer i vandet. Luftfugtigheden bør ligge på 60-70 %.

Generelt om skildpadder

Skildpadder bør aldrig gå frit omkring i huset uden opsyn. Man kan sagtens tage dem ud af terrariet et lille stykke tid og lade dem gå omkring under opsyn, hvis blot man er opmærksom på eventuelle farer. Undgå pludselige temperaturudsving fra et varmt bur til et koldt gulv om vinteren. Elektriske ledninger ligner lækre orme, trapper og tilgængelige husholdnings-kemikalier kan være livsfarlige.

Mange skildpadder er sky og har derfor brug for et gemmested, hvor de kan være i fred. Hvis du har flere dyr i samme terrarie, skal du sørge for, at de har hver deres gemmested. Der bør være gemmesteder både i den kølige og varme del af terrariet.

Om natten skal alt lys slukkes. Derfor bør man sørge for andre varmekilder om natten, for eksempel varmemåtter under halvdelen af buret eller keramiske varmelamper, sådan at skildpadden har et varmt sted at søge hen. Buret må ikke stå i direkte sollys medmindre man sørger for, at der også er et skyggefuldt sted.

Om natten skal alt lys slukkes

De fleste skildpadder stammer fra et klima med meget høj lysintensitet. De har altså brug for stærkt lys i mange timer af døgnet. Lyset bør udgøres af en kombination af ’almindeligt’ lys fra glødelamper eller lysrør samt UV-stråling. UV-lys er nødvendigt for at skildpadden skal kunne danne D-Vitamin og dermed optage kalk fra foderet. Uden adgang til UV-lys er der risiko for, at skildpadden får mangelsygdomme, der blandt andet ytrer sig ved misdannelser af skjoldet. Den bedste kilde til UV-lys er selvfølgelig solen! I mangel på naturligt solskin er forskellige former for UV-lysrør det bedste alternativ, vi kan give vores skildpadder. De giver en svag UV-stråling (2-5 %), som hverken er farlig for dyr eller mennesker. UV-lyskilden bør sidde i en afstand på 30-60 cm fra skildpadden og være tændt 12 timer per dag. Der findes også UV-lamper, men de afgiver en stærkere UV-stråling og bør ikke være tændt mere end 15-20 minutter per dag. De fungerer som gammeldags solarielamper, og mennesker bør altså undgå for megen stråling fra dem.

Husk at UV-lysrør bør udskiftes mindst en gang om året og helst en gang hvert halve år. Selv om de stadig lyser og dermed narrer os til at tro, at de virker, mister de temmelig hurtigt deres UV-stråleevne!

Hygiejne

Størstedelen af de sygdomme, der rammer skildpadder i fangenskab, skyldes at dyrene er tvunget til at leve i omgivelser med høj forekomst af bakterier. God hygiejne i terrariet er den bedste måde at forebygge sygdomme på!

Underlaget skal skiftes ud, så snart det bliver fugtigt eller snavset til af madrester, urin eller afføring. Avispapir er det nemmeste at holde rent, fordi det let kan udskiftes hver dag. Såkaldte krybdyrmåtter skal vaskes og desinficeres flere gange om ugen og tørres omhyggeligt, før de lægges ind i terrariet igen. Bark skal udskiftes helt mindst hver anden uge, og snavset bark skal fjernes straks i perioden imellem den totale udskiftning. Fugtig bark er en glimrende grobund for bakterier og svampe!

Vandet skal også holdes helt rent. Så snart du opdager, at vandet er bare en smule forurenet af madrester eller afføring, skal alt vandet skiftes ud. Vandet skal i forvejen helst udskiftes mindst en gang om dagen. Vandbeholderen skal også desinficeres mindst en gang om ugen.

For den malaysiske æskeskildpadde er vandhygiejnen endnu vigtigere, da denne art lever i vandet størstedelen af tiden. For at gøre det lettere at holde en høj vandkvalitet, er det vigtigt at have et godt filter. De mest almindelige filtre til vandskildpadder renser som regel bare vandet for de store, synlige partikler. Der kan derfor sagtens være skadelige mikroorganismer i vandet, trods filteret. I et almindeligt fiskeakvarium fjernes disse mikroorganismer også ved hjælp af et bundfilter, der ligger under sandet på bunden af akvariet. I skildpaddeakvarier er det ofte svært at bruge et bundfilter, fordi skildpadder elsker at rode i underlaget, og dermed kan komme til at ødelægge bundfilteret. Enten skal man derfor afskærme dele af bunden med net, sådan at skildpadden ikke kan komme til filteret, eller også må man acceptere, at vandet skal skiftes meget tit. Til trods for, at man bruger et bundfilter, skal vandet altså udskiftes helt mindst en gang om måneden, og indimellem bør 1/3-1/2 af vandet udskiftes en gang om ugen. Det kræver altså meget arbejde at opretholde en god hygiejne hos skildpadder, der lever i vand!