Lungebetændelse

Lungebetændelse skyldes som regel dårlig hygiejne og er svær at behandle i de senere stadier. Symptomer kan være sløvhed, manglende appetit og at skildpadden åbner og lukker munden som en fisk. Skildpadden kan have løbende næse og hvæse, når den trækker vejret. Hold den straks isoleret fra andre dyr. Lungebetændelse er smitsomt og altid en meget alvorlig sygdom, og skildpadden bør straks undersøges af dyrlægen.

Byld i mellemøret

Hævelser i halsen, bagved eller under øjnene på den ene eller begge sider er som regel tegn på en byld i mellemøret. Det skyldes ofte A-vitaminmangel eller kronisk luftvejsinfektion. Den inficerede øregang må åbnes kirurgisk og betændelsen fjernes. Skildpadden skal også behandles med antibiotika.

Blodforgiftning

Blodforgiftning dvs. en alvorlig infektion, som breder sig i hele kroppen, kan forårsages af mange forskellige bakterier.  Små infektioner, for eksempel et sår, kan være indgangsporten for bakterierne. Forkert fodring kan svække skildpadden, sådan at infektionen let breder sig. I takt med at de vitale organer bliver angrebet, svækkes skildpadden yderligere og symptomer på andre sygdomme kan støde til. Det kan for eksempel være kraftig rødme af huden, spontane småblødninger hist og her i hud og slimhinder. Denne sygdom kræver intensiv behandling, hvis skildpadden skal overleve.

Skjold-rødme

Skjold-rødme indebærer, at skildpadden får røde pletter eller forandringer i skjoldet, som kan forårsages af et slag eller skyldes forkert fodring, almen svækkelse og deraf følgende infektion af bakterier eller svampe. Behandlingen er som regel understøttende med mad, vand og varme samt lokal behandling af de forandrede steder eller via indsprøjtninger. Det tager ofte meget lang tid, før disse skjoldforandringer retter sig.

Mund-rødme

Mund-rødme skyldes en infektion i munden, der ofte hænger sammen med forkert fodring eller almindelig sygelighed. Et tidligt symptom kan være savlen og rødme i mundslimhinden. Efterhånden som sygdommen skrider frem kommer der gule belægninger i munden, og skildpadden får dårlig ånde. Intensiv behandling med rensning af munden, indsprøjtning med antibiotika og vitaminer, samt tvangsfodring er som regel nødvendig for at få bugt med denne alvorlige sygdom.

Salmonella

Salmonella er ofte en normal bakterie i skildpaddens tarmsystem, og forårsager sjældent sygdom hos skildpadder. For de mennesker, der håndterer skildpadden, især børn eller personer med nedsat immunforsvar, kan bakterien derimod forårsage en alvorlig tarminfektion. Men hvis man vasker hænder grundigt, når man har håndteret skildpadden, er risikoen for at blive syg meget lille.