Brunst og parring

I denne periode er hun kun villig til parring i et tidsrum, der varer mellem 8 og 15 timer. Som regel kommer hun i brunst igen nogle få timer efter fødslen, og hun kan altså have et kuld diende unger samtidig med, at hun er drægtig med det næste kuld.

Første kuld når hunnen er omkring 1 år

Nogle anbefaler at hunnen skal parres mellem 4- og 7-månedersalderen, hvis hun fremover skal anvendes i avl, der efter sigende kan forekomme alvorlige og livstruende problemer ved fødslen, hvis den første parring sker senere. Flere og flere afviser dog at det skulle være tilfældet. Flere og flere sætter først deres hunner i avl efter de er fyldt 1 år, eller når de er lige omkring 1 år. De oplever færre fødselskomplikationer hvis hunnerne først får kuld efter hun er fyldt 1 år, også ved hunnens senere kuld, fordi de har givet hende lov til at vokse færdig, i stedet for at sætte hende i avl mens hun stadig er midt i sin vokseperiode.

Man bør ikke anvende overvægtige hunner til avl da der her ofte opstår fødselsproblemer.

Hanmarsvin skal være mindst 4 måneder gamle, før de anvendes i avl. Hunnerne kan anvendes i avl indtil de er mellem 3 og 4 år, mens hannen kan anvendes, så længe han kan klare at parre, det vil som regel sige hele sin levetid.

Drægtighed

Drægtigheden varer mellem 59 og 72 dage. Drægtigheden er kortere ved store kuld og længere ved små. Marsvin har en forholdsvis lang drægtighed sammenlignet med andre gnavere.

Et drægtigt hunmarsvin får en meget stor mave i den sidste del af drægtigheden. Kropsvægten kan faktisk fordobles. Det er svært at vide, hvornår fødslen nærmer sig, for hunnen bygger ikke nogen rede eller laver en ’seng’. Inden for den sidste uge før fødslen kan man mærke en let eftergivenhed omkring bækkenet. Det er den såkaldte bækkenudvidelse, der hvis den udebliver, fører til fødselsproblemer.

Fødsel

Hvis bækkenet ikke udvider sig, kan det blive umuligt for hunnen at føde naturligt, og man må sætte ind med kejsersnit. Desværre er dette indgreb meget risikabelt både for moren og ungerne, og det er ret almindeligt, at indgrebet har dødelig udgang.
En ukompliceret fødsel tager som regel en halv time med ca. 5 minutter mellem hver unge. Kuldstørrelsen varierer mellem 1 til 6 unger og gennemsnittet er 3-4 unger. Det første kuld er som regel meget lille. Desværre er både abort og dødfødte unger ret almindeligt blandt marsvin.

Ungerne

Ungerne er meget veludviklede ved fødslen. De vejer mellem 50 og 100 gram og har fuld pels. Ungerne fødes oven i købet med tænder og har åbne øjne. Marsvinemødre er ikke særligt moderlige i deres måde, at omgås ungerne på.
Hun laver ikke nogen egentlig rede til dem, og hun bliver siddende opret, når ungerne dier. Det varer faktisk ikke ret længe efter fødslen, før ungerne kan spise fast føde, men man anbefaler, at de får lov at die i 3 uger, før de vænnes fra.