Skriftlig aftale er et must

Når købet skal afsluttes, er det allervigtigste at have en veludarbejdet og grundig skriftlig købekontrakt, der tydeligt gør rede for, hvad sælger og køber er blevet enige om. For dig som køber er det vigtigt, at sælger skriver under på, at hesten er fuldkommen rask, og oplyser, hvilke sygdomme og skader den tidligere har haft.

Hvis sælger vil fraskrive sig bestemte fejl, skal dette tydeligt fremgå af købekontrakten. En vellykket handelsundersøgelse er altid et godt grundlag for en god handel. Købekontrakten skal også sige noget om hesten uddannelse, og hvad den har været anvendt til, samt hvad køber ønsker at anvende den til.

Nøjagtige oplysninger, om hvornår hesten skal skifte ejer, og hvordan det skal foregå, er også væsentlige at få med i aftalen. De fleste dyreforsikringer indeholder en normal begrænsning, som betyder, at det er vigtigt, du som køber tegner forsikring fra den dag, du overtager risikoen for skader på hesten, og at sælger opsiger sin forsikring tidligst fra denne dag.

Den rette sælger?

Du skal sikre dig, hvem det er, du handler med, og at sælger rent faktisk har ret til at sælge hesten. Er sælger en privatperson, et firma eller måske et konkursbo? Eller har sælger udpeget en repræsentant? I så fald skal repræsentanten altid kunne bevise sine rettigheder ved hjælp af en fuldmagt. Passet, som skal følge hesten, er ikke et ejerbevis.


Købeloven om almindeligt køb, handelskøb og forbrugerkøb gælder også for køb af hest.

Køb af hest og lovgivning

Købeloven om almindeligt køb, handelskøb og forbrugerkøb gælder også for køb af hest. Købeloven vedr. almindeligt køb (civilkøb) gælder både, når købet foregår mellem privatpersoner, samt når en erhvervsdrivende køber noget af en privatperson. Handler mellem to erhvervsdrivende omfattes af loven om handelskøb. Hvis der derimod er tale om, at en privatperson køber hesten af en hestehandler eller en anden erhvervsmæssig sælger, er det i stedet købeloven for forbrugerkøb, der gælder. 

Når man skal bedømme, om en hest har en køberetslig fejl eller mangel, sker det først og fremmest ud fra den aftale, parterne har indgået. Selv om der ikke er truffet nogen bestemt aftale, om at hesten skal være i besiddelse af en særlig egenskab, kan hesten alligevel anses som fejlbehæftet, hvis den f.eks. afviger markant fra det, køber med rimelighed kan forvente eller fra det, sælger har lovet.

Ifølge loven om forbrugerkøb kan hesten desuden have fejl eller mangler i forhold til en egenskab, som sælger ikke i rette tid har oplyst om (jævnfør den såkaldte loyale oplysningspligt).

Sælger har udelukkende ansvar for fejl og mangler, der er opstået i den tid, han stadig har den økonomiske risiko for evt. fejl og mangler. Ved forbrugerkøb har han denne risiko, indtil hesten er overdraget (afleveret) til køber. 

En forudsætning for at påberåbe sig en køberetslig fejl eller mangel over for sælger er, ifølge købeloven, at man ikke opdagede eller burde have opdaget fejlen/mangelen ved undersøgelser før købet (jævnfør den såkaldte undersøgelsespligt). Uanset, om det er loven for almindeligt køb eller forbrugerkøb, der gælder, skal man som hovedregel påpege fejlen inden for en vis (rimelig) tid, efter at man har opdaget fejlen.

Skjulte fejl

Hvis der er tale om forbrugerkøb, vil skjulte fejl og mangler, der opdages inden for seks måneder efter købet, betragtes som om de var til stede på salgstidspunktet, og vil derfor være sælgers ansvar.

Hvis man kan påberåbe sig en køberetslig fejl eller mangel over for sælger, vil det sædvanligvis resultere i en prisnedsættelse eller ophævelse af købet samt erstatning.

Husk:

  • En grundig handelsundersøgelse er Alfa og Omega.
  • Spørg altid sælger om hestens tidligere sygdomme og behandlinger. Noter de ting, sælger lover og erklærer i aftalen sammen med de egenskaber, du selv opdager.
  • Betal ikke hesten, før den, og det underskrevne ejercertifikat, overlades til dig.
  • Ved købets afslutning, eller senest 30 dage derefter, skal hestens ejercertifikat indsendes underskrevet til Seges, der så udsteder ejercertifikat til den nye ejer
  • Undersøg hesten grundigt, så snart du får den overdraget.
  • Opdager du eller får du mistanke om fejl og mangler hos hesten, skal du reklamere så hurtigt som muligt.
  • Sørg også for at få dokumenteret fejl eller mangel hurtigst muligt, for eksempel med dyrlægens hjælp.
  • Hvis købet skal hæves, er det vigtigt, at du skriftligt gør sælger opmærksom på den fejl eller mangel, der er årsagen så hurtigt som muligt (gerne pr. anbefalet brev), og at du kan dokumentere fejlen/mangelen.
  • Få juridisk bistand hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du gør det rigtige lige fra starten.