Tid til at købe hø

Mange hesteejere køber deres hø om efteråret. I denne forbindelse bør man sørge for, at det leveres sammen med en foderanalyse. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan man selv sende en prøve ind til analyse. Når du har fået resultatet, kan du lave en foderplan til hesten, så du er sikker på, at den får det foder, den har behov for i forhold til alder og træning. Husk at hesten er græsæder og skal have meget grovfoder!

Ud med unghestene

I løbet af sit første leveår skal en normal unghest nå omkring 70 % af sin endelige kropsvægt. Det er vigtigt, at denne hektiske vokseperiode foregår under de bedste omstændigheder. Man ved efterhånden, at fysisk aktivitet i vokseperioden har afgørende betydning for hestens fremtidige holdbarhed og præstationsevne. En unghest, der vokser, skal derfor være ude så meget som muligt.

Luftvejsproblemer er ofte værst om efteråret

Der kan være mange årsager til irritation af luftvejene, og hvis man har en ”hostehest”, bør man selvfølgelig kontakte sin dyrlæge. Men som hesteejer kan du også selv forebygge nogle af de mest almindelige årsager til tilbagevendende luftvejslidelser.

Vær opmærksom på mug og støv i foderet. Kassér alt foder med tegn på mugangreb. Nogle mugsporer kan danne giftstoffer. Opbevar foderet tørt og sørg for, at den fugtige staldluft ikke når op til høet på høloftet.

Fej aldrig staldgangen, mens hestene er inde, og gør gangen våd, før du fejer for at begrænse støvmængden. Smid ikke hø eller halm ned fra et eventuelt høloft, mens der er heste i stalden.

Benyt dig af professionelle, når det gælder ventilation. Dårlig staldventilation er en vigtig årsag til, at heste får luftvejsproblemer.

Den rette strøelse er vigtig for staldhygiejnen

Luften i stalden påvirkes af gødning og urin. Der dannes ammoniakdampe og andre gasarter – og jo varmere, der er i stalden, jo flere dampe dannes der. Gasserne har en skadelig indvirkning på slimhinderne i hestens luftveje.

En af strøelsens vigtigste opgaver er at opsuge urin, og det er derfor vigtigt at bruge tilstrækkeligt med strøelse. Halm har en lidt ringere absorptionsevne end for eksempel tørvestrøelse og spåner, men til gengæld giver halmen beskæftigelse. Træholdig strøelse kan i nogle tilfælde have en negativ indvirkning på hestens hove. De forskellige former for strøelse har både fordele og ulemper, og det kan være svært at bestemme sig til, hvilken type man skal bruge.