Akvariet

En sumpskildpadde med et skjold på 20 cm kræver et akvarium på mindst 600 liter, og til en skildpadde på 30 cm eller til to skildpadder kræves et akvarium på 1000 liter, det svarer til 1 x 1 meter! Den rødørede terrapin bliver op til 28 cm lang og kræver også et meget stort akvarium. Ovenstående er minimumskrav – skildpadder elsker at svømme, og for at tilgodese deres forskellige behov skal de helst have endnu mere plads at boltre sig på.

Landdelen

Størstedelen af akvariet skal anvendes på vanddelen, men eftersom de rødørede terrapiner tilbringer en stor del af tiden med at sole sig oppe på land, skal der også være en god landdel. Landdelen bør udgøre mellem 25 og 50% af det totale areal. Området skal helst være så stort, at man både kan lave en varm og en kølig afdeling på land, se mere under Temperatur.

Især unge skildpadder kan blive udmattede og drukne, hvis de ikke har et stykke land, hvor de kan gå op og hvile sig. Til meget små skildpadder kan man lægge et stykke flydende træ eller bark i vandet, som de kan kravle op på eller gemme sig under. Større skildpadder kræver en større og mere stabil plads at kravle i land på.

Landdelen kan laves af plast, sten, tegl, bark eller drivtømmer. Den bør være forankret, sådan at den ikke kan vende rundt og holde skildpadden fanget under vandet. Landdelen bør også skråne ned mod vandet, så den er let at komme op på.

Landdelen bør også skråne ned mod vandet, så den er let at komme op på

 

Æglægningspladsen

Landdelen er vigtig af flere årsager. Når skildpadden kan gå på land og tørre, nedsættes risikoen for skjoldinfektioner, og immunforsvaret og fordøjelsen stimuleres. Landdelen er også vigtig, hvis man har en kønsmoden hun. Hun vil nemlig have brug for en æglægningsplads inde på land. Æglægningspladsen kan f.eks. bestå af en blanding af jord og grus, sådan at den er god at grave i.

Gruslaget bør være dobbelt så dybt som hunnens rygskjold er langt, og æglægningspladsen bør være 4-5 gange så stor som hunnens skjold. I praksis kan man opfylde dette behov ved at stille en stor plasticbalje i akvariet og fylde det med grus og jord. Rundt om plastbaljen kan man bygge resten af landdelen op med sten, klippeafsatser og træstammer.

Bundmateriale

Det nemmeste med hensyn til pasning af akvariet er at lade være med at have noget bundmateriale. Ulempen ved denne løsning er, at det giver et unaturligt miljø. På længere sigt er det stressende for kroppen at leve i et unaturligt miljø uden mulighed for at skjule sig eller finde fred og ro nogen steder. Langvarig stress nedsætter immunforsvaret og øger dermed risikoen for sygdomme.

For at skabe et naturligt miljø kan man bruge en kombination af sand, grus, sten og vandplanter. Skildpadden graver i bundmaterialet og søger ly mellem planterne. Planterne kan også fungere som naturlig føde.

Ulempen ved et naturligt miljø er, at det kræver mere arbejde at holde vandet rent, og filterets effektivitet nedsættes. Der er også risiko for, at skildpadden spiser af bundmaterialet. Derfor skal stenene enten være meget små eller så store, at skildpadden ikke kan få dem ind i munden.

Vand, hygiejne og filtrering

Vanddybden bør mindst svare til skildpaddens længde, men helst være flere gange dybere. Vand fra hanen er som regel udmærket.
Vandet bør iltes godt. For lidt ilt i vandet medfører øget mængde af ammonium og flere alger samt større risiko for sygdomsfremkaldende bakterier. En kraftig pumpe giver god ilttilførsel. Man kan også lægge en luftsten ned i vandet for at øge iltmængden.

I naturen lever sumpskildpadder ofte i temmelig varmt og surt vand. Surhedsgraden beskytter imod mange sygdomsfremkaldende bakterier. Dette system kan man efterligne i fangenskab ved at tilsætte en lille smule salt i vandet (se nedenfor).

Vandfiltrering

Ude i naturen spredes afføring og uspiste madrester i de store vandmængder, skildpadden lever i. Skildpadder i fangenskab udsættes derimod ofte for store mængder affaldsstoffer, der breder sig i en begrænset vandmængde. Det giver gode betingelser for mikroorganismer, der kan give årsag til sygdomme. Dårlig hygiejne (mangelfuld rengøring) øger risikoen for, at skildpadden bliver syg. Det kræver hyppig vandudskiftning sammen med et godt filtreringssystem at holde vandet rent.

Det kræver hyppig vandudskiftning sammen med et godt filtreringssystem at holde vandet rent

De mest almindelige filtre til vandskildpadder fjerner dog kun de store synlige partikler i vandet. Så på trods af filteret, kan der stadig være mikroorganismer i vandet. I et almindeligt fiskeakvarium fjernes disse mikroorganismer ved hjælp af et bundfilter under sandet i akvariets bund. I skildpaddeakvarier er det som regel svært at anvende et bundfilter, fordi skildpadden tit har afføring i bundmaterialet og dermed beskadiger bundfilteret. Enten skal man derfor afskærme bunden ved hjælp af netværk, så skildpadden ikke kan komme til filteret, eller også må man acceptere, at vandet skal skiftes cirka hver anden eller tredje dag.

Udvendige filtre er effektive, giver god vandgennemstrømning og er relativt lette at rense. Disse filtre bør have en cirkulation på omkring 1000 liter vand i timen, de er med andre ord cirka 3-4 gange stærkere end filteret på et tilsvarende fiskeakvarium. Selve filteret bør bestå af skumgummi og ikke af stof, der nemmere bliver tilstoppet af diverse affaldsprodukter. Skumgummifiltre er nemme at tage ud og skylle regelmæssigt. Udvendige filtre fjerner affaldsprodukter både mekanisk, sådan at synligt affald forsvinder, samt biologisk ved hjælp af gavnlige bakterier, der befinder sig i skumgummiet. Disse bakterier nedbryder ammonium og nitrit, som er de usynlige restprodukter fra afføring og madrester. For at bibeholde de nyttige bakterier i filteret er det bedst at skylle det i akvarievandet.

Bundsubstrat og vandplanter nedsætter filterets effektivitet ved at hæmme vandgennemstrømningen. Gennemstrømningen øges ved at ind- og udløb til filtret placeres i hver sin ende af akvariet.

Vandudskiftning og rengøring

Selv om man har et effektivt filter, skal vandet skiftes ud temmelig tit. Hvis skildpadderne fodres i et særligt akvarium, kan man nøjes med at udskifte 25-50% af vandet en gang om ugen i 2-3 uger. Derefter (altså hver 3.-4. uge) skal hele tanken tømmes og vaskes grundigt. Ved denne lejlighed skal man desinficere både akvariet og alt udstyr med et desinficerende middel. Du kan f.eks. bruge Rodalon Indendørs i blandingen 1:10 og skylle grundigt efter. Sten og grus kan koges eller hældes ud på en bageplade og opvarmes i ovnen ved 160°. Vandplanter skiftes regelmæssigt ud. Kunstige planter kan varmes op (ikke koges) eller desinficeres og skylles som nævnt ovenfor.

Hvis skildpadden er blevet fodret i sit akvarium, skal vandet skiftes helt ud inden for 12 timer!

Hvis skildpadden er blevet fodret i sit akvarium, skal vandet skiftes helt ud inden for 12 timer!

 

Så snart vandet er skiftet, skal du være meget omhyggelig med vandtemperaturen. Vandet skal have nøjagtig samme temperatur, som før udskiftningen. Brug et termometer!

Hvis du drypper lidt vineddike i vandet, kan du holde en pHværdi omkring 6,0-6,5 og dermed holde mængden af bakterier nede. Dryp det i lidt ad gangen og mål med lakmuspapir, indtil du når den rigtig værdi. 1 tsk salt (uden jod!) per 4,5 liter vand har samme virkning.

 

Vandkvalitet

Vandkvaliteten skal undersøges regelmæssigt præcis som i et fiskeakvarium. I dyre- eller akvariebutikken kan du købe testudstyr. Det vigtigste er at undersøge vandet for ammonium og nitrit samt måle pHværdien. Phværdien bør ligge mellem 6 og 8, de øvrige værdier skal være nul.

Temperatur

Tilstræb altid at efterligne luft- og vandforhold fra skildpaddens naturlige omgivelser. Man kan som regel regne med, at en lufttemperatur på 21-26° er passende. vandtemperaturen bør ligge mellem 24-27°. Hvis det bliver for koldt for skildpadden, bliver den sløv og holder op med at spise, og den mad, der i forvejen befinder sig i dens tarmsystem, kan ligge og gære og give anledning til bakterievækst. Bemærk, at hvis stuetemperaturen komme under 24°, vil vandtemperaturen falde til under 21°.

Sumpskildpadder fra troperne kræver en varmekilde. Du kan bruge et almindeligt varmelegeme til fiskeakvarier. Vær dog opmærksom på, at nogle typer sidder i et glasrør, og at din skildpadde kan komme til at smadre det. En slidt dyppekoger i kontakt med vand kan give både skildpadde og ejer stød. Det kan derfor være en god idé at bygge varmelegemet ind, sådan skildpadden slet ikke kan komme i nærheden af det!

I sit naturlige miljø tilbringer skildpadden mange timer på land med at tage solbad, og dét skal den også kunne i sit akvarium. Solbadning er vigtigt for skildpadden – dels varmer det kroppen op, sådan at fordøjelsen fungerer som den skal, dels får hud og skjold en chance for at tørre, og det nedsætter risikoen for hudinfektioner.

Man kan skabe en varm plet til solbadning ved at hænge en varmekilde op, f.eks. en keramisk varmelampe eller en almindelig spotpære. Varmen bør holdes på 32-35°. Pas på, at denne varmekilde ikke også hæver vandtemperaturen, så den bliver alt for høj! Mål temperaturen regelmæssigt både under varmekilden og i vandet.

Om vinteren er stuetemperatur ikke varmt nok til skildpaddens normale fordøjelse og heller ikke koldt nok til vinterdvale. Vinterdvale kræver helt bestemte klimatiske forhold, og kan være risikabelt for dyret. Derfor er det bedre at holde en højere temperatur end i naturen. Brug et tænd-sluk-ur eller sluk lyset om natten. Man kan også vælge at varme hele værelset op, men det er en dyrere løsning. Bemærk at temperaturen falder, når lyset slukkes. Mål med et termometer for at være sikker på, at skildpadden har den rigtige temperatur både dag og nat.

Lys

Ud over almindeligt lys skal krybdyr også have adgang til UVB-lys (ultraviolet lys type B, dvs. kortbølget). Det er med til at holde skildpadden sund og rask ved at stimulere dannelsen af D-vitamin. Der findes specielle UVB-lysstofrør, der er beregnet til at være tændt 10-12 timer og efterligne en normal dag. I de resterende 12-14 timer bør skildpadden være i mørke.

Undgå elektriske stød!

Kombinationen af elartikler (dyppekogere, lysstofrør, varmelegemer, lamper) og vand indebærer en vis risiko, for at både du og skildpadden kan få elektrisk stød. Her er nogle ting, du skal være opmærksom på:

  • Beskyt alle elartikler i akvariet, så skildpadden ikke kan komme til at bide eller rive i dem.
  • Sørg for at alle kontakter er jordede.
  • Sørg for at have jordforbindelse i vægudtaget (dvs. en stikkontakt med tre ben).
  • Brug aldrig højere watt i lamperne end det, armaturet er beregnet til.
  • Til meget stærke lamper og keramiske varmelamper kræves porcelænsindfatning.