Jeg kunne godt lide at vide, hvor gammel en tævehund skal være, før man kan parre den?

En tommelfingerregel er, at man ikke parrer, før tidligst ved tævens anden løbetid. Men tævehunde af store racer er som regel hverken fysisk eller psykisk modne til at have et hvalpekuld så tidligt som ved anden løbetid, og derfor bør man vente et stykke tid endnu. For de fleste racer er det nok bedst at vente, indtil tæven er mindst to år gammel. Hvis man ikke har nogen erfaring med hundeopdræt, bør man søge råd og vejledning hos en erfaren opdrætter eller hos Dansk Kennel Klub.

En tommelfingerregel er, at man ikke parrer, før tidligst ved tævens anden løbetid

Hvad skal man tænke på, før hvalpene kommer til verden?

Det vigtigste, man skal anskaffe sig, er en god portion viden. Der findes flere gode bøger på biblioteket, som du kan læse, før din hund skal have hvalpe. I de fleste tilfælde klarer tæven selv at få hvalpene, men man skal altid være der og holde øje med det hele. Tag regelmæssigt din hunds temperatur. Normalt har hunden en temperatur på 38,0 til 38,5°. Det sidste døgn før fødslen synker kropstemperaturen normalt markant til cirka 36°. Når hvalpene fødes, ligger de i en fosterhinde. Tæven bider normalt navlestrengen over og slikker hvalpene tørre. Nogle tæver er ikke så gode til dette, og derfor er det godt at have nogle håndklæder parat, som man kan tørre hvalpene med.

Hvor ofte kan man parre en tæve?

Der er ikke noget der taler for, at en kort pause mellem to hvalpekuld, er godt for tæven. I Dansk Kennel Klubs etiske regler for avl står der, at tæven efter to kuld skal have en pause, sådan at mindst én løbetid ikke udnyttes til parring. Det anbefales også, at en tæve højst får fem hvalpekuld i sin levetid.

Dansk Kennel Klubs (DKK) etiske anbefalinger for avl:

  • Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.
  • Der må i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
  • En tæve må ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.
  • En tæve må maksimalt have 5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld skal tæven have en pause, så mindst en løbetid ikke udnyttes til parring.
  • Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages.
  • Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine skal undgås. Det betyder, at en indavlskoefficient (beregnes på 3 generationer) større end 6,25 % ikke må overskrides. DKK anbefaler dog at man som opdrætter orienterer sig om indavlsgraden af det planlagte kuld, ved selv at gennemføre beregningen på flere generationer.
  • Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, skal undgås.
  • Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
  • Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
  • Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Er det farligt for en ‘gammel’ tæve at få sit første hvalpekuld, når den er otte år?

Hvis tæven er fire år, før hun indgår i avl, er der allerede risiko for komplikationer. Du bør kontakte en erfaren opdrætter af din race og i samråd med hende afgøre, om din tæve har så stor avlsværdi, at der er en særlig grund til at lade hende indgå i avl i så sen en alder.

Hvis tæven er fire år, før hun indgår i avl, er der allerede risiko for komplikationer

Hvornår holder hunden op med at komme i løbetid? Min tæve er syv år, og det virker, som om hun er holdt op?

Tæver fortsætter med at komme i løbetid mere eller mindre regelmæssigt gennem hele livet. Din tæve kommer sikkert i løbetid igen, måske bare med lidt længere mellemrum.

Er der statistisk belæg for at sige, at tæver har større risiko for at få livmoderbetændelse og andre problemer med livmoderen, hvis de ikke får hvalpe?

I mange år har man ment, at tæver, der aldrig indgik i avl, har en let øget risiko for at få pyometra, det vil sige livmoderbetændelse. Man kan med rimelighed antage, at hvis tæven kun har haft én drægtighed i en ung alder, spiller det en mindre rolle som beskyttelse mod livmoderbetændelse. Hovedårsagen til livmoderbetændelse, er en hormonel forandring, som påvirker livmoderslimhinden, sådan at den lettere danner grobund for bakterievækst. Hvis en tæve får mange hvalpekuld, er risikoen for denne hormonelle forstyrrelse mindre.

Man kan sterilisere tæver, som ikke indgår i avl. Det er et meget almindeligt indgreb i lande uden for Norden. Hvis man steriliserer tæven tidligt, helst inden anden løbetid, slipper man ikke kun for livmoderbetændelse, men nedsætter også risikoen for mælkekirtelkræft til lig nul.
Der er to former for indgreb, man kan foretage, når man steriliserer tæven. Ved det ene umuliggør man befrugtning, men lader æggestokke og i nogle tilfælde også livmoder være – tæven kommer altså fortsat i løbetid. Det andet indebærer, at man fjerner æggestokkene og som regel også livmoderen.

Er falsk drægtighed almindeligt?

Falsk drægtighed er i hvert fald ikke ualmindeligt. Det bevirker, at tæven får mælk i mælkekirtlerne, ændrer adfærd og passer ting og legetøj, som om det var hvalpe. Det er heller ikke ualmindeligt, at de ikke har så meget lyst til at gå ud, og at de får ’sære ideer’, som du skriver. I nogle tilfælde kan man afhjælpe problemet ved at sætte fodermængden ned og øge motionen. I svære tilfælde kan man behandle med medicin, der nedsætter mælkeproduktionen. Man kan også give hunden en p-sprøjte, som helt udskyder løbetiden, og forhindrer falsk drægtighed.

Hvornår skal man id-mærke sit hvalpekuld?

Det mest almindelige er, at man id-mærker hvalpene, når de er mellem syv og otte uger. Efter den nye hundelov skal alle hvalpe være registreret og id-mærket, inden de bliver otte uger gamle.

Undersøger man nyfødte hvalpe hos dyrlægen?

Hvis hvalpene fødes på en dyreklinik, laver man som regel en undersøgelse af alle hvalpene. Det går ud på, at man kigger og føler efter i mundhulen for at udelukke ganespalte, undersøger krop og poter. Det er vanskeligt og ualmindeligt at lave en fuldstændig undersøgelse af hjerte og lunger på nyfødte hvalpe. Men der findes ikke minimumskrav til dyrlægen i forhold til undersøgelse af hvalpe, og jeg synes derfor, at du skal kontakte din dyrlæge for at finde ud af, hvad de evt. har undersøgt for.