Katten kan bære på parasitten T-foetus uden selv at være syg og smitte andre katte gennem afføringen. Parasitten kan overleve uden for katten i en time i luften, men i op til 3 dage i våd afføring. Inkubationstiden (tiden fra katten smittes til sygdommen bryder ud) er 4-14 dage.

Symptomer

De katte, der bliver syge af parasitten, får som oftest langvarig tyktarmsdiaré, der er meget ildelugtende, grødet og kan ligne kokasser. Afføringen kan være blodig eller slimet. Diareen er hyppig, og det kan tage fra måneder til år at helbrede den. I særligt alvorlige tilfælde vil katten ikke kunne holde på sin afføring.

Da parasitten primært angriber tyktarmen og ikke tyndtarmen, bliver optagelsen af næring ikke altid påvirket. Katten kan så tilsyneladende se ud til at trives og taber sig måske ikke. De smittede katte kan være symptomfri bortset fra diareen, der kan være kraftig og i nogle tilfælde giver kraftig irritation og betændelse i endetarmsområdet

Behandling

Da T-foetus er forholdsvis nyopdaget, har man endnu ikke fuldt overblik over mulige behandlinger. Det eneste middel, man indtil nu har fundet virkningsfuldt, er Ronidazol, der skal specialfremstilles i hvert enkelt tilfælde. Ronidazol er ikke godkendt til brug på kat. Det er vigtigt at sørge for, at dosering er korrekt og patienten holdes under opsyn, da neurologiske (nervesystemet) bivirkninger er set. Inficerede katte bør ikke anvendes i avl, sendes på kattepension, udstilles el. lign. da de udgør en smitterisiko for andre katte.

Man ved, at katte, der tidligere har haft T-foetus forårsaget diarré, kan få tilbagefald i tilfælde af stress, samt at klinisk raske katte kan fortsætte med at være kroniske smittebærere. Det tager desuden længere tid for katte, der lever sammen med mange andre katte f.eks. i katterier at blive raske, end det gør for katte, der lever alene eller nogle få sammen.