Opdagelsen af klamydia (Chlamydophila felis) begynder ofte med en mistanke om, at katten har fået en almindelig øjeninfektion. Infektionen ses som regel i det ene øje, men breder sig hurtigt til begge øjne. Øjnene løber i vand, først med en klar væske, der efterhånden bliver betændt. Hvis katten også snorker, nyser og hoster, men i øvrigt lader til at have det godt, kan det være tegn på klamydia. Hvis du har en killing, skal du kontakte dyrlægen, da de ofte rammes hårdest af sygdommen.

Hvordan smitter sygdommen?

Klamydiabakterien smitter først og fremmest gennem sekret fra øjnene, men den findes også i vagina og i tarmsystemet. Sygdommen smitter mest ved direkte kontakt, men på korte afstande kan den også være luftbåren og den kan smitte via genstande som for eksempel madskåle. Man kan også forestille sig, at killinger smittes af moren under fødslen, hvis moren er bærer af bakterien i vagina. Inkubationstiden (den tid, der går fra katten bliver smittet, til sygdommen bryder ud) varierer fra tre dage og op til to uger.

Syg uden symptomer

Klamydia er et større problem for opdrættere og hjem med mange katte end for ejere, der kun har en enkelt kat. Det skyldes, at katte kan bære på bakterien og dermed smitte andre, uden selv at være syg. Klamydia kan også bryde ud på grund af den stress, der for eksempel opstår i forbindelse med en fødsel eller diegivning. Katte, der har haft klamydia og er blevet raske, kan også blive smittet igen. Man kan vaccinere mod klamydia for at mindske symptomerne, men vaccinerede katte kan stadig være bærere af bakterien og dermed smitte andre. Klamydia kan behandles med antibiotika, og hvis man har flere katte, bør man behandle dem alle sammen samtidig i mindst fire uger.