Enkelte bi- eller hvepsestik giver næsten aldrig alvorlige reaktioner, selv om en del hunde kan jamre højt, når de bliver stukket. Som regel kræver stikkene ingen behandling.

Visse hunde er overfølsomme over for bi- eller hvepsestik og kan få en voldsom allergisk reaktion, men det er meget sjældent.

Sådan gør du, hvis din hund får insektbid eller bliver stukket:

  • Undersøg hunden.
  • Drejer det sig om enkelte, mange eller utroligt mange stik?
  • Er hundens almene tilstand dårlig? Er den træt eller sløj?
  • Hold øje med hunden den næste time.
  • Kontakt dyrlægen, hvis hunden får det dårligt.