En hund, som ikke forstår dine signaler, bliver i tvivl og laver let fejl. Hvis du derudover bliver irriteret, har du snart en krybende og usikker hund, eller omvendt en hund som agerer helt på eget initiativ. For at undgå dette, skal du tænke på hvordan du opfører dig og hvilken slags signaler, du ønsker at sende til hunden.

Positiv indlæring

Al indlæring bør ske med en positiv belønning, som en bekræftelse på, at hunden har handlet rigtigt. Det gøres med stemmen, godbidder eller ved leg. Hvis du straffer hunden for at den ikke gør nøjagtig, som du vil, øger det hverken viljen eller evnen til at lære. Hvis hunden laver fejl, bør du ikke reagere overhovedet, men du bør i stedet starte forfra igen. Når du med sikkerhed ved, at hunden forstår en kommando, kan du øge kravene til, at hunden skal lystre. Du kan derfor irettesætte hunden med en negativ reaktion, hvis den ikke hører efter.

Hvis der er flere personer i familien, bør alle i en vis udstrækning være med til at træne hundens hverdagslydighed. Hunden skal lære, hvor den befinder sig på rangstigen i flokken. Hvis den ikke kender sin plads, kan den prøve at tage over, ignorere et familiemedlem eller tilmed svare med aggressivitet. Selvom det er en person som har hovedansvaret for hunden og træningen, er det vigtigt, at hunden hele tiden ved, at hele den menneskelige del af familien har en højere rang. Hvis flere personer træner hunden, er det fint, hvis alle anvender samme kommandoer for ikke at forvirre hunden.

Skræmmende situationer

Det er ikke kun ved lydighedstræning at det er vigtigt at være tydelig overfor hunden. Hvis hunden bliver skræmt af noget som ligger på jorden, er det fint, hvis du i fred og ro kan få den til at gå frem og undersøge det. Hvis hunden i stedet bliver bange for en lyd, er det vanskeligt at få den til at forstå, hvad det er, der skaber lyden. Her er det meget vigtigt, hvad du gør. Du bør aldrig synes, at det er synd for hunden, der er blevet forskrækket. Vis i stedet med kropssprog og stemme, at du er glad og selvsikker. Hvis du synes det er ”synd" for hunden, fortæller du den blot, at det var noget farligt, som den blev bange for.

Vær en tydelig leder

Vi opfører os forkert i mange situationer. Det betyder, at hunden bliver usikker og handler på egen hånd. For eksempel kan du unødigt vække hundens vagtinstinkter til live ved at en nabo låser sig ind hjemme hos jer. Vis altid helt tydeligt, hvem som er velkomne, ved at du selv slipper dem ind. Her behøver hunden ikke tro, at den skal vogte flokken mod ubudne gæster, da du som leder er svag og ikke gør det selv.

En anden almindelig situation, som kan blive forkert, er når hunde som er ukendte for hinanden, skal hilse på hinanden i snor. Hunden kan opfatte en stram snor som, at du står bag og støtter op, og I sammen bliver stærke. Dette kan føre til, at hunden er begyndt at skabe sig. En stram snor kan også opfattes som, at føreren er urolig, og hunden kan gå ind som leder, for at forsvare jer begge.

Det er nøjagtig lige så vigtigt, at hunden forstår dig, som at du også lærer at læse hundens sprog, for at undgå unødvendige situationer. En hund, som forstår dine signaler, er en tryg hund.