Hun har skrevet flere bøger om klikkertræning, der tidligere anvendtes til at træne delfiner med. Klikkertræning er altså ikke nogen ny opfindelse, men har været anvendt som indlæringsmetode siden 1930’erne.

Forstærkning af ønsket adfærd

Der er egentlig ingen grænse for, hvad du kan lære din hund ved hjælp af en klikker. Men det første, du skal gøre, er at lære hunden, at et ’klik’ betyder, at der kommer en belønning. Når du senere begynder træningen, ved hunden, at et klik betyder, at den gør det rigtige lige i dette øjeblik, og at belønningen er på vej. Det er absolut ikke lige så effektivt at bruge stemmen, fordi vi nemt kommer til at tale i forskellige tonefald, mens et klik altid lyder ens og er hurtigt og præcist.

Klikkertræning kan også bruges til at fjerne uønsket adfærd

Timing er alfa og omega

Det hele drejer sig om timing og om at søge for, at du forstærker netop den adfærd, du gerne vil forstærke. Hvis du bliver en dygtig træner, vil din hund synes, at det er sjovt, og du vil meget hurtigt opnå resultater. Klikkertræning kan både bruges til lydighedsøvelser og til at fjerne uønsket adfærd. Med fantasi og tålmodighed kan du stort set lære din hund hvad som helst.

Positiv træning

Klikkertræning er udelukkende en positiv træningsmetode. Det handler om at forstærke korrekt/ønsket adfærd, ikke om at korrigere forkert/uønsket adfærd. En hund, der klikkertrænes arbejder for at få en belønning, en hund, der trænes med straf/irettesættelse arbejder for at undgå ubehaget ved irettesættelserne.

Hunden bliver aktiv

En anden fordel ved klikkertræning er, at hunden selv tager aktiv del i træningsprocessen. I stedet for at du hiver og flår i hunden for at vise den, hvad den skal gøre, er det op til hunden selv at regne ud, hvad der skal til for at få klikket og belønningen! I begyndelsen kan det gå lidt langsomt, fordi hunden er vant til at få at vide, hvad den skal gøre, men det kommer, og det varer ikke længe, før du har en meget arbejdsvillig hund.

Stort emne

Klikkertræning er et utroligt stort emne, og der findes flere gode bøger om det. Før du afprøver klikkeren på din hund, er det vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre. Søg på internettet, læs bøger eller tag evt. et kursus i klikkertræning. Din opfattelse af hundetræning bliver aldrig mere den samme!