Forsikringstanken går ud på, at mange er med til at dele evt. uforudsete udgifter, så det ikke bliver så dyrt for den enkelte. Forsikringsselskabet opkræver en præmie fra hver enkelt forsikringstager, og dækker til gengæld omkostninger til de udgifter der er omfattet af forsikringen.

En forsikringsaftale består af vilkår, som regulerer i hvilke situationer eller for hvilke hændelser, der kan udbetales erstatning. Det er forsikringstagernes egne præmier, der anvendes til udbetaling af erstatning. Derfor er det vigtigt, at udbetalingerne sker på korrekt grundlag.

Grundtanken med en sygeforsikring

Forsikringen erstatter udgifter til pludselige og uforudsete hændelser. Derfor gælder den ikke for skader eller sygdomme, som fandtes eller var begyndt at udvikle sig før, sygeforsikringen blev tegnet. Tegn derfor sygeforsikring for dit dyr så tidligt som muligt, og sørg for at forsikringen ikke afbrydes. I alle forsikringer findes der undtagelser, og disse er specificeret i vilkårene.

Hvad erstatter en smådyrsforsikring?

Sygeforsikringen kan erstatte udgifter, når en dyrlæge undersøger, behandler eller plejer dit dyr på grund af ulykkestilfælde eller sygdom. Mange gange kan sådanne undersøgelser og behandlinger blive dyre, og i sådanne situationer er det godt at kunne få hjælp til udgifterne.

En anden forsikring er livsforsikring. Den kan give erstatning, hvis dyret dør på grund af sygdom eller ulykke.

Eksempler på erstatning med Agria Sygeforsikring.

Eksemplerne er taget fra skadesanmeldelser, som er sendt til Agria Dyreforsikring, og viser almindelige hændelser, som rammer flere smådyr hver dag. Bemærk at priserne kan variere fra dyrlæge til dyrlæge. Bed altid om at få en prisindikation, inden behandlingen påbegyndes.

 Diagnose  Udgift   Agria erstatter  Din selvrisiko*

Tumor

4.700 2.726  1.974
 Urinsten 2.800  1.301  1.499
 Knoglebrud 10.000  6.701  3.299

* Eksemplet er beregnet ud fra Agria sygeforsikring med 799 kroner i fast selvrisiko og 25 procent i variabel selvrisiko. Udgifterne er priseksempler og er for at give dig en ide om hvad det kan koste, hvis dit dyr kommer galt af sted.

Hvornår begynder forsikringen at gælde?

Forsikringen træder i kraft allerede fra midnat den dag, du har ansøgt om forsikring. Hvis du for eksempel tegner forsikring mandag kl. 16.30, træder forsikringen i kraft kl. 24.00 natten mellem mandag og tirsdag. Husk på, at der kan være karenstid. Forsikringen dækker i så fald ikke udgifter til sygdomme, som er opstået i løbet af de første 20 dage. For skader forårsaget af ulykke, gælder forsikringen uden karens, det vil sige fra midnat, når forsikringen træder i kraft. Du kan ikke få erstaning for sygdomme der er opstået før forsikringen blev tegnet.

Hvornår kan jeg opsige min forsikring?

Forsikringsaftalen løber normalt et år af gangen, og du kan gebyrfrit opsige eller skifte forsikringsselskab ved hovedforfald. I visse tilfælde kan du gebyrfrit opsige forsikringen i løbet af forsikringsperioden hvis dit forsikringsbehov er bortfaldet. Det gælder for eksempel, hvis du har solgt dit dyr, eller hvis det er dødt eller er blevet aflivet.

Se alle skemaer og vilkår

Samlingsrabatter

Hvis du har 3 smådyr eller 2-3 papegøjer forsikret hos Agria kan du opnå samlingsrabat på 5%. Hvis du har mindst 4 dyr forsikret, opnår du 10% i samlingsrabat. Hvert dyr i samlingsaftalen har sin egen forsikring.

Kontakt os for at tegne en samlingsaftale.