Generelt må man aldrig give medicin eller andre præparater til et dyr, hvis ikke produktet er produceret til lige nøjagtig denne dyreart. Læs altid meget nøje, hvad der står på emballagen og indlægssedlen. I dette tilfælde handler det om, at du ikke må bruge flåtmidlet Exspot på din kat, siger Lotta Möller, der er dyrlæge hos Agria Dyreforsikring.

Kattens lever kan ikke nedbryde permetrin

Grunden til at katte er så følsomme mod netop Exspot, er fordi katte har andre enzymer i deres lever, end dem som mennesker og hunde har. En kats lever kan helt enkelt ikke nedbryde visse stoffer. Exspot indeholder stoffet permetrin, som katte ikke kan tåle.

Kan medføre dødsfald

Permetrin kan give katten kramper og få den til at miste balancen, skælve og alment gøre den meget dårlig. Katten kan faktisk blive så syg, at den dør.

Agria Dyreforsikring har tidligere haft flere tilfælde med katte, der er blevet meget syge af Exspot. Nogle af kattene overlevede ikke.

Flåtmiddel til kat

I dag findes der kun ét flåtmiddel, som er afprøvet på katte. Midlet hedder Frontline og sælges på apoteket, men kræver recept fra dyrlægen.

– Pas på, når du køber flåtmiddel, så du får den rigtige slags og den rigtige styrke med hjem til din kat, opfordrer Lotta Möller.