Forsikringstanken går ud på, at mange er med til at dele evt. uforudsete udgifter, så det ikke bliver så dyrt for den enkelte. Forsikringsselskabet opkræver en præmie fra hver enkelt forsikringstager, og dækker til gengæld omkostninger til de udgifter der er omfattet af forsikringen.

En forsikringsaftale består af vilkår, som regulerer i hvilke situationer eller for hvilke hændelser, der kan udbetales erstatning. Det er forsikringstagernes egne præmier, der anvendes til udbetaling af erstatning. Derfor er det vigtigt, at udbetalingerne sker på korrekt grundlag.

Forsikringen erstatter udgifter til pludselige og uforudsete hændelser.

Grundtanken med en sygeforsikring

Forsikringen erstatter udgifter til pludselige og uforudsete hændelser. Derfor gælder den ikke for skader eller sygdomme, som fandtes eller var begyndt at udvikle sig, før sygeforsikringen blev tegnet. Tegn derfor sygeforsikring for din hund så tidligt som muligt, og sørg for at sygeforsikringen ikke afbrydes. I alle forsikringer findes der undtagelser, og disse er specificeret i vilkårene.

Hvad erstatter en hundeforsikring?

Der findes forskellige typer hundeforsikring.

Der er naturligvis den lovpligtige ansvarsforsikring, som dækker skader din hund forvolder på andre hunde, mennesker eller deres ting. Men ansvarsforsikringen er ikke nok, hvis din hund kommer ud for en ulykke eller bliver syg.

Agria tilbyder en række forsikringer, som dækker hvis din hund bliver syg, kommer ud for en ulykke eller dør.

Mange gange kan undersøgelser og behandlinger blive dyre

Den mest almindelige er en sygeforsikring. Den kan erstatte udgifter, når en dyrlæge undersøger, behandler eller plejer din hund på grund af ulykkestilfælde eller sygdom. Mange gange kan sådanne undersøgelser og behandlinger blive dyre, og i sådanne situationer er det godt at kunne få hjælp til udgifterne.

Endvidere findes der tillægsforsikringer til dækning af for eksempel genoptræning og medicinudgifter.

En anden almindelig forsikring er livsforsikring. Den kan give erstatning, hvis hunden dør på grund af sygdom eller ulykke. For dig som er opdrætter, jæger eller bruger din hund til konkurrence, findes der også forsikringer for det.

Eksempler på erstatning med Agria Sygeforsikring

Eksemplerne er taget fra skadesanmeldelser, som er sendt til Agria Dyreforsikring, og viser almindelige hændelser, som rammer flere hunde hver dag. Bemærk at priserne kan variere fra dyrlæge til dyrlæge. Bed altid om at få en prisindikation, inden behandlingen påbegyndes.

Diagnose Udgift Agria erstatter** Selvrisiko

Cherry Eye

4.536 kr

3.043 kr

1.493 kr

Slugt et fremmedlegeme

12.893 kr

9.729 kr

3.164 kr

Knude i mælkekirtel

5.178 kr

3.557 kr

1.621 kr

Kejsersnit

10.589 kr

7.886 kr

2.703 kr

Korsbåndsskade

11.624 kr

8.714 kr

2.910 kr

Diagnoseeksempler bygger på Agrias erfaring med almindelige skadestilfælde,
som rammer flere hunde hver dag. ** Agria Sygeforsikring med 732 kroner i fast selvrisiko og 20 procent i variabel selvrisiko.

Hvornår begynder forsikringen at gælde?

Forsikringen træder i kraft allerede fra midnat den dag, du har ansøgt om forsikring. Hvis du for eksempel tegner forsikring mandag kl. 16.30, træder forsikringen i kraft kl. 24.00 natten mellem mandag og tirsdag. Husk på, at der kan være karenstid. Forsikringen dækker i så fald ikke udgifter til sygdomme, som er opstået i løbet af de første 20 dage. For skader forårsaget af ulykke, gælder forsikringen uden karens, det vil sige fra midnat, når forsikringen træder i kraft. Du kan ikke få erstaning for sygdomme der er opstået før forsikringen blev tegnet.

Hvornår kan jeg ændre forsikringen?

Visse ændringer kan du foretage når som helst i forsikringsperioden. Andre ændringer kan kun ske ved hovedforfald. Kontakt os, hvis du har spørgsmål om ændringer i din forsikring.

Hvornår kan jeg opsige min forsikring?

Forsikringsaftalen løber normalt et år af gangen, og du kan derfor gebyrfrit opsige eller skifte forsikringsselskab ved hovedforfald. I visse tilfælde kan du gebyrfrit opsige forsikringen i løbet af forsikringsperioden, hvis dit forsikringsbehov er bortfaldet. Det gælder for eksempel, hvis du har solgt din hund, eller hvis den er død eller er blevet aflivet.

Har du ikke fået svar på det du søgte? Kontakt os, så giver vi dig svar