1. Hvornår begynder forsikringen at gælde?

Forsikringen træder i kraft når du kontakter os og tegner forsikringen. Det vil sige at hvis du ringer til os mandag klokken 16.30 og tegner din forsikring, begynder forsikringen at gælde mandag fra klokken 24.00, såfremt din ansøgning bliver godkendt.

2. Hvad er karenstid?

Karenstid betyder at forsikringen ikke omfatter sygdomme og skader (eller følger af sygdomme og skader) som opstår eller begynder inden en hvis tid efter forsikringen er trådt i kraft. Du har også karenstid hvis du forbedrer din forsikringsbeskyttelse. Hvor lang karenstid der er, kommer an på det forsikringsprodukt du har valgt. For skader forårsaget af ydre vold, for eksempel sårskader eller trafikkulykke, gælder forsikringen uden karenstid.

3. Hvad er en selvrisiko?

Egenandel er den udgift du selv står for, når din hunden bliver syg eller skadet. Der findes en fast egenandel som er et bestemt beløb som du selv har valgt samt en bevægelig egenandel som betyder at du selv må stå for en bestemt procentdel af omkostninger som overstiger den faste egenandelen.

Eks. Hvis du har en dyrlægeregning på 5 000 kroner og har en fast egenandel på 1 000 kroner og en variabel selvrisiko på 10 %, så betaler du selv 1 400 kroner af udgifterne. 1 000 kroner i fast egenandel og derefter 10 % af 4 000 kroner, som svarer til 400 kroner.

4. Hvornår kan jeg opsige min forsikring?

Forsikringsaftalen løber normalt over et år af gangen, og du kan som udgangspunkt kun sige din forsikring op ved årsfornyelsen. I visse tilfælde kan man sige forsikringen op midt i forsikringsperioden, men da må forsikringsbehovet være bortfaldet, f.eks. hvis du sælger din hund eller den dør. Du kan også skifte forsikringsselskab under forsikringsperioden. Forsikringen skal da siges op af det selskab du flytter til, med en måneds opsigelse.

5. Kan man få rabat på forsikringen?

Ja. Hos Agria kan du for eksempel få rabat hvis du har mange hunde forsikret, hvis du er medlem af forskellige klubber og foreninger som vi samarbejder med eller du tegner forsikring under en af vores kampagneperioder.

6. Gælder forsikringen hvis min hund forårsager en ulykke?

Din forsikring gælder for din hund hvis den bliver syg eller skadet. Den gælder ikke for skade som hunden gør på andre hunde, mennesker eller genstande.

7. Kan jeg forsikre min blandingshund?

Agria forsikrer alle hunde, også blandingsracer, bortset fra Pitbull Terrier, Tosa Inu, Amerikansk Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Amerikansk Bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk Ovtcharka, Kaukasisk Ovtcharka, Sydrussisk Ovtcharka, Tornjak, Sarplanina og blandinger med disse racer samt ulvehybrider.

8. Hvorfor stiger præmien, når hunden bliver gammel?

Er din hund fyldt 7 år? Fra hovedforfald det år din hund fylder 7 år, og frem til den fylder 13 år, kommer der en mindre årlig præmiestigning. Vi ved, at hunde hyppigere får brug for deres sygeforsikring, jo ældre de bliver, og omkostningerne ved de behandlinger der udføres, bliver ikke billigere, blot fordi hunden bliver ældre. Derfor har vi valgt en løsning, hvor forsikringen bliver pålagt en mindre præmiestigning frem for en nedskrivning af den årlige dækning. Så har din hund samme tryghed hele livet igennem.

9. Er der nogen fidus i at beholde forsikringen på min gamle hund?

Mange sygdomme og skader kommer med alderen og selv om man måske ikke vil udsætte sin hund for en stor operation på grund af alderen, så kan mindre skader eller sygdomme blive kostbare. Din gamle hund kan for eksempel blive ramt af langvarig opkast og diarré, det kræver ofte ingen operation men måske han får brug for at overnatte på klinikken for væskebehandling og smertestillende. Et akut ophold på dyreklinikken i et par dage kan hurtigt koste alt mellem 5 000 og 15 000 kroner.

10. Skal min hund være vaccineret?

Din hund behøver ikke at være vaccineret for at få en forsikring hos os.

11. Skal min hund være ID-mærket?

Hunde skal være ID-mærket for at tegne en forsikring hos os.

12. Hvis min blandingshvalp får en hofteledssygdom i fremtiden, kan jeg så få erstatning fra forsikringen?

Blandingsracer og uregistrerede hunde kan få dækning til hofteledssygdomme, hvis de tilvælger Agria led til sygeforsikringen inden hvalpen er 4 måneder. Tegnes forsikringen efter hunden er fyldt 4 måneder er der desværre ikke dækning for hofteledssygdomme. For at få dækket dette kræves det at hunden er forsikret før den fylder 4 måneder, registreret i Dansk Kennel Klub og at hundens forældre er registrerede samt er avlsgodkendte af Dansk Kennel Klub.

En af hensigterne med dette vilkår er at støtte op om det arbejde Dansk Kennel Klub og mange raceklubber gør for at forebygge HD hos hunde gennem registrering og offentliggørelse af HD-resultater.