Hvilke regler gælder, ved klinisk mistanke om AD, HD eller OCD hos hund?

For hofte-, albue- og skulderledssygdomme gælder, at røntgenbilleder af DKK-registrerede hunde kan sendes til Dansk Kennel Klub for vurdering, også selv om hunden på fotograferingstidspunktet er yngre end officiel mindstealder for bedømmelse. Dyrlægen skal kontakte Dansk Kennel Klub for aftale om indsendelse af sådanne billeder til vurdering.

Såfremt bedømmelsen resulterer i HD-status D eller E, AD-status 3 eller OCD-påvist, registreres resultatet i DKKs database. Bedømmelse og registrering er gratis for dig som hundeejer.

Både DKK og Agria opfordrer danske dyrlæger til at bede kunden om tilladelse til, at sende billeder ind ved mistanke om AD, HD eller OCD, selvom dyrene ikke er forsikret. På den måde kan hundens sundhedsstatus registreres - noget som bidrager til at styrke DKKs forebyggende sundhedsarbejde.

Hvorfor kræver Agria at røntgenbillederne sendes til Dansk Kennel Klub?

Vilkårene er lavet i samarbejde med DKK, for at dyrets sundhedsstatus kan blive registreret i DKKs database. På denne måde bidrager Agria til DKKs forebyggende sundhedsarbejde. Agria ser ikke selv på røntgenbillederne og revurderer heller ikke aflæserens diagnose.

Det er vigtigt, at røntgenbillederne vurderes af DKK godkendte bedømmere. Hvis billederne sendes til en anden bedømmer, vil resultatet ikke blive registreret hos DKK. Vilkårene for erstatning fra forsikringen vil derfor heller ikke være opfyldt.