Hvornår behøver jeg en dyrlægeattest?

Nogle gange kræves der en dyrlægeattest for at tegne eller ændre forsikringen. Dyrlægeattesten må ikke være ældre end 30 dage fra den dag forsikringen eller ændringen træder i kraft.

Der kræves dyrlægeattest:

 • Hvis du har ejet hesten i under 12 måneder
 • Hvis livsforsikringssummen overstiger 30.000 kroner
 • Hvis din hest er importeret og har været i Danmark i under 12 måneder 

Dyrlægen svarer på hvordan hestens helbred er i dag, samt hvad den har fejlet tidligere. Dyrlægeattesten må ikke være ældre end 30 dage. Vi godkender desuden dyrlægeattester fra Danmark, Sverige, Belgien, Finland, Island, Frankrig, Holland, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyskland samt Østrig.

For alle der ønsker at tegne forsikring eller forhøje en eksisterende dækning, hvor vi ikke behøver en dyrlægeattest, udbeder vi en helbredserklæring samt journal i stedet for. Helbredserklæringen består af spørgsmål om hestens tidligere eller nuværende eventuelle skader eller sygdomme. En helbredserklæring kan afgives mundtligt eller skriftligt.


Forskellige forsikringer har forskellige dækninger. Forskellen ligger i hvad du vil forsikre dig mod - hvilken dækning der er bedst for dig.

 • En sygeforsikring hjælper dig med de udgifter du får, hvis din hest bliver syg eller kommer til skade og må undersøges eller behandles af en dyrlæge.
 • Hos Agria Dyreforsikring er sygeforsikringen livslang. Det vil sige at den udløber ikke, når din hest bliver ældre. Og der er ikke krav om at du også skal tegne Liv- og Uanvendelighed. Det er helt op til dig.
 • Den bedste sygeforsikring vi tilbyder er Safe Sygeforsikring. Den dækker de fleste hesteejeres behov og kan tegnes allerede når føllet er 1 døgn gammelt.
 • Racing Sygeforsikring og Breeding Sygeforsikring er der en diagnoseliste over hvad der er dækket. Det er vigtigt at du er opmærksom på at der ikke er dækning til sygdomme der ikke står på diagnoselisten (bl.a. at der ikke er dækning til halthed, bevægelsesforstyrrelser, seneskader og ledskader).
 • En livsforsikring erstatter hvis din hest dør.
 • En uanvendelighedsforsikring erstatter, hvis din hest permanent mister sin anvendelighed inden for det område den bruges til (og er forsikret for). Vælger du at din hest skal leve videre selv om den er uanvendelig som ridehest, udbetaler Agria alt over 10.000 kroner. Det vil sige at har du tegnet Liv- og Uanvendelighed for 50.000 kroner, udbetaler vi 40.000 kroner.
 • Ansvarsforsikringen dækker det som loven foreskriver at du er ansvarlig for (og den er lovpligtig). Hvis ikke du er dækket ind via anden forsikring er det vigtigt at du får tegnet den også.

Når du køber en forsikring, kan du også købe tillægsforsikringer, der giver dig ekstra dækning mod særlige hændelser.

Endelig skal du forholde dig til hvilke skader dækker den? Hvilke skader dækker den ikke? Selvrisiko, dækningsbeløb og præmie, hvilke ofte er de letteste at gennemskue. Vi anbefaler derfor, at du tager alle faktorer med, når du sammenligner forsikringer.

Læs mere om hesteforsikring


Hvad koster en hesteforsikring?

Prisen (præmien) for en hesteforsikring afhænger af, hvilken årlig forsikringsdækning, forsikringstype og selvrisiko du har valgt. Præmien afhænger desuden af hestens race og alder.

Beregn pris på din forsikring


Forsikring af ældre heste?

Fra det kalenderår hvor hesten fylder 16 år, kan vi udelukkende tilbyde en Livslang Veteran forsikring, som indeholder Katastrofe Liv samt en Limited Sygeforsikring.

Mange sygdomme og skader kommer med alderen og selv en mindre skade eller sygdom kan bliver en stor udgift. Et akut besøg hos dyrlægen kan koste mange tusinde kroner. En forsikring er en god tryghed for dig og din hest hvis uheldet skulle være ude.

Læs mere om veteranforsikring


Hvornår behøver jeg en røntgenattest?

Hvis der foreligger en røntgenattest, vil vi gerne modtage den, selvom vi ikke har krav om den.

Nogle gange kræves der en røntgenattest for at tegne eller ændre forsikringen.
Røntgenattesten må ikke være ældre end 6 måneder fra den dag, forsikringen eller ændringen træder i kraft.

Der kræves en røntgenattest:

 • Hvis du skal forsikre hesten for over 101.000 kr. på Safe Liv og Uanvendelighed.

Røntgenprojektioner som vi ønsker, når der kræves røntgen:

Område Projektion Bemærkninger

Forbens Hov

Fra siden

 

Forbens Kode

Fra siden

 

Bagbens tåled (hov-kode)

Fra siden

 

Haseled

Fra siden, skråt forfra, skråt bagfra

 

Bagbens knæ

Fra siden

 

Forbens Hovseneben

Oxspring – forfra på klods

 

Øvrige områder

 

Der er ikke et krav om hals, ryg eller ekstra vinkler. Tidligere røntgenoptagelser med fund skal oplyses.


Gælder forsikringen hvis min hest forårsager en ulykke?

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring til din hest. Ansvarsforsikringen erstatter, hvis din hest forårsager skade på sagesløse eller deres ejendom. Når du tegner en af Agrias hesteforsikringer, kan du vælge Agria Ansvarsforsikring til hest - med mindre du har en landbrugsforsikring hvor den indgår. 

Agria Ansvarsforsikring til hest


Skal min hest være vaccineret for at kunne tegne forsikring?

Nej, vi har ingen krav om vaccination for at forsikre en hest hos Agria. Dog erstatter vi kun behandling af stivkrampe, hvis hesten er vaccineret mod dette. Rådfør dig med din dyrlæge hvis du vil vide hvordan du bedst sikrer din hest fuld beskyttelse.