Agria Ansvar - lovpligtig ansvarsforsikring til hest

Dækker dit ansvar, hvis hesten skader andre dyr, personer eller deres ting.

Din dækning 

  • Samlet forsikringssum for personskade udgør 5.000.000 kroner
  • Samlet forsikringssum for skade på ejendom udgør 2.000.000 kroner
  • Føl er medforsikret så længe det opholder sig hos hoppen og ikke er over 45 dage gammelt.

Agria Asvarsforsikring til heste erstatter ved skade forvoldt af løsgående heste, hvor du som ejer kan pålægges ansvar for, jævnfør hesteloven § 30a.

Forsikringen dækker desuden det juridiske erstatningsansvar for skade forvoldt af den forsikrede hest, som du eller medlemmer af din husstand kan pådrage dig/jer som henholdsvis ejer, bruger eller besidder af hesten.

Er du intresseret i at købe denne forsikring?

Kontakt din lokale Agria forsikringsrådgiver

Ring til vores kundecenter

70101065

Du finder flere kontaktoplysninger her