Brand i stalden er en katastrofe for alle hesteejere. Det er livsfarligt for både dyr og mennesker, hvis der opstår brand, og følgeskaderne kan være enorme. Heldigvis er der noget, man kan gøre for at forebygge.

Start med at forhøre dig hos den lokale brandstation, hvor de kan give tips og råd til, hvordan brandrisikoen kan sænkes i stalden. Derudover bør man altid sørge for at holde regelmæssige brandøvelser, så alle er godt forberedt, hvis uheldet skulle være ude. Det er også sådan, man kan blive opmærksom på, hvis der er noget, der er uhensigtsmæssigt og bør rettes.

Hvis man har gjort sit forarbejde, så mindsker man chancerne for brand, og hvis brand skulle opstå, så er man bedre forberedt. Det kan i sidste ende redde liv.

Tydelige flugtveje og brandslukkere

Sørg for, at der findes brandslukkere, som virker. Det skal være tydeligt, hvor de er, og de skal være lette at komme til. Brandslukkere bør kontrolleres/udskiftes hvert 5. år. Flugtvejene i stalden skal være tydelige og velkendte for mennesker og heste. Disse flugtveje må ikke være blokeret. Der skal altid være en grime med træksnor ved hver boks, så man kan tage fat i hesten med det samme. Sørg også for, at døre mellem stalden og andre rum holdes lukkede.

Røgalarmer er vigtige

I dag findes der røgalarmer, som reagerer lynhurtigt, hvis der er tegn på brand. Nogle alarmer giver besked via telefon, når alarmen går i gang. Man kan også sætte den til at advare naboen, så vedkommende kan tjekke stalden, hvis man er på ferie. Man kan også tilknytte alarmcentralen, som så også får besked ved brand. Kan centralen ikke få fat i ejer eller nabo i en fart, vil brandvæsenet rykke ud.

Hold orden i stalden

Det er vigtigt at holde stalden ren og ryddelig. Vær opmærksom på, at kontakter og lamper er fri for støv og spindelvæv. Mus og rotter er en almindelig årsag til staldbrande. Sørg derfor for at holde foderrummet ekstra rent for at reducere bestanden af gnavere.

Overvej at udskifte elektriske installationer

Husk at slukke for kaffemaskinen. Elektriske installationer er en almindelig årsag til brand i stalde. Mange stalde er gamle, og derfor er de elektriske installationer ofte også af ældre dato. Lad en elektriker gå dem igennem i så fald, så de kan blive opdateret.

Opstår der alligevel brand

Hvis det begynder at brande, spreder panikken sig hurtigt. Det er vigtigt, at man bevarer roen og tænker i disse tre trin: Redningalarmbekæmp ilden.

  1. Redning: Få dyr og mennesker i sikkerhed. Tag hestene ud af stalden, som du plejer. Sørg for, at de kommer ind i en fold eller bindes langt væk fra stalden. Heste er vanedyr, så risikoen for, at hestene løber tilbage i stalden, er stor, hvis de slipper fri. Alle mennesker samles ved et på forhånd aftalt samlingssted.
  2. Alarm: Ring 112 og tilkald redningstjenesten. Fortæl kort, hvem du er, hvor det brænder, og om der findes mennesker og dyr, som er lukket inde.
  3. Bekæmp ilden: En brand er nemmest at slukke i starten. Anvend en haveslange eller en pulverslukker. Pulverslukker bør kun anvendes, hvor der ikke ligger løs strøelse. En mindre brand kan slukkes med et brandtæppe.