Clostridium botulinum er en almindeligt forekommende anaerob bakterie, dvs. at den kun kan formere sig i et iltfattigt eller iltfrit miljø. Bakterien producerer en nervegift botulinumtoksin, som er dødelig for heste. Op til 90 procent af de heste, der rammes af bakterien dør.

Hvis wrap-høet er af god kvalitet er det et godt grovfoder, og de fleste heste kan lide smagen. Det stiller store krav til kvalitet og hygiejne at fodre med wrap, og risikoen for botulisme afhænger fuldkommen af høstmetode og opbevaring. Bakterien, der forårsager botulisme, findes i jord.

Hvis der under wrapning er kommet jord eller døde dyr, som f.eks. markmus med ind i høballen, har bakterien gode muligheder for at formere sig i det iltfri miljø.

Botulinumtoksinet påvirker hestens nerver og lammer den, og det rammer til sidst lungerne og åndedrætsmuskulaturen.

Symptomer på botulisme

De mest almindelige symptomer på botulisme er:

  • Træthed og mangel på appetit.
  • Muskelsitren og stiv gang.
  • Problemer med at spise og synke.
  • Hesten har svært ved at bruge musklerne i tungen og bagparten.
  • Muskelsvaghed, som bevirker, at hesten til sidst ikke kan rejse sig eller trække vejret. Hesten dør af kvælning i løbet af 48-72 timer.

Allerede nogle timer efter, at hesten har fået bakterien i sig, begynder den at blive syg. Hvis én hest i stalden er blevet syg, er der stor sandsynlighed for, at de øvrige heste i stalden også rammes i løbet af et døgn. Hvis hesten kommer under behandling straks, kan den i nogle tilfælde reddes, men det er desværre et særsyn. Behandlingen består i at give hesten krampestillende medicin, væskebehandling og evt. antibiotika.

Sådan fodrer du med wrap

Store baller med wrap-hø bør kun anvendes i store stalde, hvor man hurtigt kan få dem brugt. En wrap-balle bør ikke stå åben mere end 4-5 dage – især ikke når det er varmt. Når ballen er åbnet, ophører den naturlige konservering, og foderet bliver dårligt. Man kan efterhånden købe mindre wrapballer, hvis man kun har få heste.  

Når ballen er åbnet, ophører den naturlige konservering

Det er meget vigtigt at være omhyggelig med foderets hygiejne og øvrige kvalitet. Hvis du ser tegn på mug, ådsler, eller hvis høet lugter mærkeligt, skal hele ballen kasseres. Det er også vigtigt, at uåbnede baller med wrap opbevares, sådan at risikoen, for at der kommer huller i plastikken, minimeres.

Hvis der går hul på plastikken, før ballen er åbnet, går gærings- og forrådnelsesprocessen straks i gang, og så kan foderet ikke bruges. Risikoen for botulisme, kolik, diaré og andre sygdomme øges drastisk, hvis man alligevel bruger foderet, selv om det er blevet dårligt.