Mange heste får skader i bevægeapparatet. Hestene diagnosticeres og behandles ofte med lang rekonvalescens og i værste fald fører det til, at hesteejeren vælger at aflive hesten. Det er meget vigtigt for Agria Dyreforsikring at bidrage til mere raske og holdbare heste. I år deler Agria derfor mere end 1,5 millioner svenske kroner ud til forskellige former for forskning i hesten, noget der på længere sigt kan forbedre diagnostikken, og give dyrlæger mulighed for hurtigere at sætte ind med den rigtige behandling.  

Marie Rhodin, dyrlæge og forsker på SLU (Sveriges landbrugsuniversitet), står bag to af de projekter, som Agria har valgt at dele forskningsmidler ud til.

”Vi har set mange heste i træning, som bevæger sig ujævnt, selv om hesteejeren opfatter hesten som værende sund og rask. I dag ved vi ikke, om bevægelsesforstyrrelserne udløses af smerte eller om de er medfødt, eller om forstyrrelserne er tillært eller betinget af træningen og ikke gør ondt,” siger Marie Rhodin.

Det er vigtigt at mærke hesten igennem hver dag

Marie Rhodin forklarer, at det er vigtigt, at man som hesteejer mærker hesten igennem hver dag for at se, om der er nogen hævelser, ømhed eller varme, som normalt ikke er der.

”Det kan også være godt at kigge på hestens bevægelsesmønster, i de forskellige gangarter uden rytter, gerne ved at longere den med jævne mellemrum for at undersøge, om den ser ud til at være halt. Ved at kigge på hovedets bevægelser, kan man opdage halthed på forbenene, fordi hesten så vil begynde at nikke med hovedet. Tilsvarende kan man kigge midt på krydset, når hesten traver, for at se, om den bevæger krydset asymmetrisk. Det kan være tegn på halthed på bagbenene,” forklarer Marie Rhodin.

Kan man gøre noget for at forebygge problemer i bevægeapparatet?

”Vi ved, at træningsrelaterede skader er almindelige, men der findes meget lidt forskning i, hvad det er i ridehestens træning, der gør hestene halte. Det er nok en kombination af flere faktorer, som rideteknik, underlag, udstyr, skoning, foder og hestens medfødte fysiske forudsætninger. Det er vigtigt at være lydhør over for hestens signaler på smerte eller ubehag.