Det er aldrig let at tage beslutning om, at et andet levende væsen ikke skal have lov at leve længere. Det er en stor sorg at skulle aflive sit dyr, og i nogle tilfælde kan man føle skyld. Men at håbe på, at det hele løser sig af sig selv, er heller ikke godt, hverken for dig eller hesten. I de fleste tilfælde vil det være værre for hesten at dø en naturlig død, end at få lov at sove ind uden at mærke eller vide noget.

Sted og metode til aflivning

De metoder, man anvender i dag, vil enten slå hesten ihjel omgående eller gøre hesten bevidstløs, sådan at den dør i denne tilstand. Det mest almindelige er at aflive hesten gennem mekanisk bedøvelse med en boltpistol. Derefter afblødes hesten, når man har sikret sig, at den er bedøvet.

Man kan også lade dyrlægen give hesten en indsprøjtning, så den sover ind.

”Dyrlæger kan benytte et middel, der først slår hjernen ud,” fortæller Charlie Lindberg. ”Hesten bliver fuldkommen bevidstløs, og senere standser hjertet.”

Hvis hesten skal bruges til konsum, kan man få en hesteslagter til at aflive hesten. Man kan vælge om hesteslagteren skal afhente hesten eller man selv vil aflevere den. Hesten skal godkendes på stedet, før aflivning, der som regel foregår omgående.

Mange vælger af lade hesten aflive hjemme – lav en aftale med afhentningsselskabet på forhånd.

Hesten kan kun sendes på slagteri, hvis den i hestepasset ikke er taget ud af fødekæden. Passets medicinsider skal være udfyldt, og passet skal ledsage hesten, sådan at man kan kontrollere, om hesten kan godkendes. Der er flere andre regler, der skal være opfyldt bl.a. med hensyn til foder. Heste, der skal bruges til konsum, kan kun aflives med boltpistol og afblødning.   

Det kan være en ubehagelig og stressende oplevelse for ejeren at aflevere sin hest på et slagteri, og det kan igen gøre hesten utryg. Som regel kan man få en tid tidligt om morgenen, og når man har taget afsked med hesten, vil den blive aflivet omgående. På denne måde behøver det ikke at være en angstfuld oplevelse for hesten at blive kørt til et hesteslagteri især ikke, hvis den er vant til at blive transporteret.

Hvis man vil begrave hesten på sin egen grund, kræver det tilladelse fra Fødevarestyrelsen og Kommunen. Ellers kan private ejere aftale afhentning med Daka, der også sørger for destruktion.

Pas på useriøse opkøbere

På det seneste har useriøse opkøbere i Sverige handlet med heste, der var sendt til slagtning. De udgiver sig for at være professionelle og tilbyder at tage sig af alle detaljer i forbindelse med slagtningen, sådan at du som hesteejer slipper for at ringe til slagteri eller dyrlæge og dermed skånes for at se dit dyr dø.

Men i stedet for at gennemføre slagtningen som aftalt, transporteres hesten til Sydeuropa, hvor slagteprisen er betydeligt højere. Transporterne sker under forfærdelige forhold og er helt ureglementerede.

Uanset om du vælger at få hesten aflivet eller slagtet, bør du, eller en ven, følge hesten til det sidste, og se den når den er død. Selv om det ikke er en rar opgave, skylder du din hest at sikre, at dens død bliver hurtig og uden angst. Og for dig selv kan det også afværge efterfølgende spekulationer om alt nu gik som det skulle.

Det er enhver hesteejers ansvar at sørge for at lade sin hest sove ind smertefrit og i trygge omgivelser. Det skylder vi vores heste efter al den glæde, de har givet os.

Når du skal aflive din hest

  • Hvis du har dyr, har du pligt til at lade dem aflive, hvis de er alvorligt syge eller skadede og ikke kan behandles.
  • Du skal vælge en aflivningsmetode, som bevirker, at dyret dør straks, eller som gør dyret bevidstløst, sådan at det dør i denne tilstand.

Kilde: Jordbruksverket