Når du tegner forsikring til din hund, kat eller smådyr, træder forsikringen i kraft fra og med den kommende midnat (med mindre andet er aftalt). Tegner du for eksempel forsikring mandag kl. 16:30, træder forsikringen i kraft klokken 00:00 natten mellem mandag og tirsdag. Hesteforsikringer træder i kraft på det klokkeslet du tegner forsikringen. Kan tidspunktet ikke fastslåes, træder forsikringen i kraft dagen efter den dato (den kommende midnat) vi bevilger forsikringen.

Der er en karenstid på 20 dage

Der er en karenstid på 20 dage. Det vil sige at forsikringen ikke dækker sygdomme, der opstår de første 20 dage efter forsikringen er trådt i kraft. For skader forårsaget af pludselig ydre vold, er der ikke nogen karenstid, så her dækker forsikringen fra den træder i kraft (klokken 00:00).

Du skal også være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker sygdomme og skader, som anses som værende medfødt, påbegyndte før forsikringen blev tegnet eller som er begyndt at udvikle sig før forsikringen blev tegnet eller inden for karenstiden.

I nogle tilfælde er forsikringen karensfri!

Hund

Forsikringen er karensfri når:

  • Hunden ikke er blevet 16 uger gammel og forsikringen tegnes inden for 10 dage fra du henter den hos en Dansk Kennel Klub opdrætter.
  • Du overtager hunden fra en person, der allerede har den forsikret hos Agria Dyreforsikring.
  • Hunden flyttes fra en tilsvarende forsikring i andet dansk forsikringsselskab eller fra Agria i Norge, UK eller Sverige.

Kat og smådyr

Forsikringen er karensfri når:

  • Katten ikke er blevet 16 uger gammel og forsikringen tegnes inden for 10 dage fra du henter den hos en opdrætter regostreret i Felis Danica eller anden organisation godkendt af Agria-
  • Dyret flyttes fra en tilsvarende forsikring i andet dansk forsikringsselskab eller fra Agria i Norge, UK eller Sverige.
  • Du overtager dyret fra en person, der allerede har det forsikret hos Agria Dyreforsikring.

Hest

For skader forårsaget af pludselig ydre vold, kolik- eller transportsyge, gælder forsikringen straks uden karenstid. For føl, er karenstiden 8 dage. En hest regnes for føl til og med udgangen af det år den er blevet født.

I følgende tilfælde anvendes der ingen karenstid:

  • Skade hvor et akut ydre traume (en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig skade af dette og evt. død til følge) har forårsaget fraktur/fissur eller åbne sår, sygdom/skade forårsaget af trafikulykker, brand eller drukning, samt sygdom/skade relateret til transport af hesten, herunder lungehindebetændelse.
  • Ved direkte overflytning af tilsvarende forsikring fra andet forsikringsselskab, eller anden forsikringstager inden for Agria.
  • Forsikringen er også karensfri, hvis den tegnes direkte ved levering, hvis moderen har en gældende Agria Breeding Sygeforsikring, Safe Sygeforsikring eller der er en gældende foster/følforsikring.