Forsikringstanken går ud på at mange er med til at dele uforudsete udgifter. Forsikringsselskabet fordeler risikoen og tilbyder økonomisk hjælp, til lave omkostninger, ved erstatning af hændelser som aftales i forsikringsaftalen.

En forsikringsaftale består blandet andet af vilkår som bestemmer i hvilke situationer eller ud fra hvilke hændelser, erstatningen skal udbetales. Det er forsikringstagernes egne præmier som bruges til udbetaling af erstatning. Derfor er det vigtigt, at udbetalingerne sker på det rette grundlag.

Tegn forsikring før dit kæledyr bliver sygt!

Grundtanken med dyreforsikring

Forsikringen erstatter udgifter ved pludselig og uventede hændelser. Derfor gælder den ikke for skader eller sygdomme som allerede findes eller er begyndt at udvikles før forsikringen blev tegnet. Det er netop derfor der er så vigtigt, at du forsikrer dit dyr så tidligt som muligt – før sygdom eller skade. Flytter du fra et selskab til Agria, skal du være opmærksom på at dyret er uafbrudt forsikret, hvilket betyder at der ikke er brud i forsikringsdækningen. Der er forbehold på de fleste forsikringer - disse er specificeret i vilkårene eller fremgår af din police. Læs altid din police igennem, så du ved hvordan dit dyr er dækket.

Hvad erstatter en forsikring?

Sygeforsikringen erstatter når en dyrlæge undersøger og behandler dit dyr på grund af ulykke eller sygdom. Mange gange kan undersøgelser og behandlinger blive dyre, da dyrlægebehandling ikke er finansieret via skatter - som vi kender det fra os mennesker.

En anden forsikring er livsforsikring. Den erstatter hvis dyret dør på grund af sygdom eller ulykke.

Fast og variabel selvrisiko

Din andel (selvrisikoen) består af en fast og en variabel del. Når dine udgifter til dyrlæge overstiger den faste selvrisiko, er det en forsikringssag. Fra de omkostninger som overstiger den faste selvrisiko vil du stå for 10 eller 20 procent af det resterende beløb. Dit valg af fast selvrisiko og variabel påvirker præmien for din forsikring. En høj fast og variabel selvrisiko, giver lavere præmie end det modsatte.

Selvrisikoperioden

Din faste selvrisiko betaler du kun en gang pr. 125 dage regnet fra det første dyrlægebesøg. I løbet af de 125 dage, betaler du herefter kun din variable selvrisiko på 10 eller 20 procent uanset antallet af diagnoser og behandlinger.

Sådan beregner vi forsikringsprisen

Prisen for dit kæledyrs sygeforsikring er baseret på de forsikringsomkostninger, som racen har haft og hvor i landet du bor. Det indebærer, at alle racer skal bære deres egne omkostninger. Du kan påvirke prisen ved at vælge blandt forskellige muligheder inden for selvrisiko og maksimalt erstatningsloft.

Hvornår gælder forsikringen?

Når du tegner en forsikring til dit dyr, træder forsikringen i kraft med det samme (med mindre andet er aftalt). Din forsikring begynder at gælde fra midnat den dag du har ansøgt om forsikring -  under forudsætning af, at dit dyr er frisk og uden skade eller sygdom. De fleste forsikringer har en karenstid, hvor forsikringen ikke erstatter til sygdom men kun erstatter til skader forårsaget af pludselig ydre vold.