Direkte Skadesrefusion

Direkte skadesrefusion er når du, som kunde overlader ansøgning om erstatning til klinikken, i stedet for at du selv står for det. På den måde slipper du for at skulle lægge ud for betaling af hele dyrlægebesøget og du ender med kun at skulle stå for de omkostninger der vedrører din selvrisiko samt de dele af behandlingen som eventuelt ikke erstattes af forsikringen ( eks. foder). Dine egne udgifter betaler du med det samme på klinikken, inden du tager hjem med dit dyr. For at  du kan få Direkte skadesrefusion, skal din dyrlæge have en aftale med Agria om Direkte skadesrefusion og din forsikring skal være betalt. Agria har dog altid ret til at nægte direkte skadesrefusion. 


Forsikringsbeløbet

Forsikringsbeløbet er den højeste erstatning som kan udbetales af forsikringen hvert forsikringsår.


Sundhedserklæring

En sundhedserklæring består af spørgsmål om dyrets tidligere og nuværende sundhedstilstand. Vi skal blandt andet have oplyst dyrets eventuelle tidligere skader og sygdomme. En sundhedserklæring kan du som kunde give mundtligt eller skrifteligt i forbindelse med du tegner forsikringen. Vi kan derved bedre vurdere evt. forbehold på forsikringen, så du som kunde ved præcis, hvordan dit dyr er dækket.


Karenstid

Karenstid indebærer at forsikringen ikke gælder for sygdomme, skader eller andre skadeshændelser som er opstået eller startet med at udvikles indenfor en vis tid efter forsikringen er trådt i kraft. Karenstid findes også hvis du vælger at udvide din forsikringsdækning eks. med tillægsforsikringer eller livsforsikring. Hvis du betaler præmien for sent, regnes karenstiden fra den dag, betalingen er registreret.


Ulykkestilfælde

Definitionen af et ulykkestilfælde er en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefrakommende indvirkning på legemet med påviselig skade af dette. Med andre ord, der skal være en påvirkning udefra for at der er tale om en ulykke. Det kan eksempelvis være at dyret bliver kørt over af en bil eller en cykel.


Præmie

Præmie er den afgift du betaler for forsikringen. Præmien er beregnet på et forsikringsår (12 måneder). Præmien kan betales årligt, halvårligt, kvartaltsvis eller månedsvis. Hvis du ønsker at betale kvartalsvis eller månedsvis er der ingen ekstra gebyrer, men du skal melde din betaling til betalingsservice.


Forbehold

Et forbehold er en skriftligt afklaring om en undtagelse i forsikringen. Det kan gælde for et enkelt individ eller for en hel race. Et forbehold kan være et fast forbehold på policen, hvor dyret aldrig får dækning for det forbeholdet omfatter. Det kan også være et forbehold der kan revurderes efter en  bestemt periode hvor dyret har været behandlings- og symptomfri. På dit forsikringsbrev står der hvilke/t forbehold forsikringen har og om den kan revurderes eller ej. Også selvom der ikke fremgår et skriftligt forbehold, ersatter ingen forsikring sygdomme eller skader som er opstået eller påbegyndt inden forsikringen blev tegnet.


Selvrisiko

Selvrisiko er den del af udgifterne som du selv står for. Selvrisikoen består af en fast og en variabel del.

Eksempel:
Hvis du har en regning fra en dyrlæge på 10.000 kr. betaler du 2.526 kr. af udgifterne. 657 kr. betales som fast selsrisiko og 20 procent betales af 9343 kr. (10.000-657=9.343 kr.) hvilket bliver 1869 kr. Eksemplet gælder hvis du har valgt 657 kroner i fast selvrisiko.


Selvrisikoperiode

En bestemt periode, hvor du kun skal betale din faste selvrisiko én gang. Undersøgelser og behandlinger som udføres inden for en periode på 125 dage går på samme faste selvrisiko - uanset om der er tale om forskellige sygdomme eller skader. Den variable selvrisiko på 10 eller 20 procent betales for hvert dyrlægebesøg inden for selvrisikoperioden.

Eksempel: Hvis din første kvittering er fra den 1. januar og en anden er fra den 1. marts samme år, så betaler du kun den faste selvrisiko for det første besøg. Hvis du efterfølgende får yderligere en regning fra den 1. juni, skal du derimod betale den faste selvrisiko igen, da der er gået mere end 125 dage fra den 1. januar til den 1. juni. Den variable selvrisiko på 20 procent betaler du for ved hver regning.


Dyrlægeattest

En dyrlægeattest er en attest, der udfyldes af dyrets dyrlæge. Attesten udfyldes i forbindelse med en klinisk undersøgelse. Dette giver et billede af dyrets nuværende sundhedsstatus og hvad dyret evt. har fejlet tidligere. Der skal fremsendes en dyrlægeattest, når der tegnes forsikring på hunde og katte, der er fyldt 6 år eller hvis du tegner livsforsikring på over 20.000 kr. Hvis du forsikrer din hest, skal der fremsendes dyrlægeattest hvis du ikke har ejet hesten i 12 måneder eller hvis livsforsikringsbeløbet overstiger 30.000 kr. Hvis livsforsikringsbeløbet overstiger 100.000 kr. skal der desuden fremsendes røntgenbilleder.