Dyreguide - forgiftning hund

Gå direkte til:

Symptomer

De mest almindelige symptomer er, at hunden ryster, kaster op, fråder om munden eller slingrer, afhængigt af, hvad den har indtaget.

Husk: At de, der skal rådgive dig om forgiftningen, har brug for at vide så meget som muligt om situationen. Prøv derfor om muligt at finde ud af, hvad hunden kan have indtaget og hvor meget. 

Her kan du henvende dig: 
Inden for normal åbningstid kan du ringe til din egen dyrlæge eller nærmeste dyrlæge (i mange tilfælde er tiden af afgørende betydning). Uden for normal åbningstid kan du ringe til en dyrlæge eller et dyrehospital med døgnvagt.

Lægemidler, beregnet til mennesker, må aldrig gives til dyr, medmindre dyrlægen har anbefalet det.

Eksempler på stoffer, der er giftige for hunde:

Blågrønne alger

Symptomer: opkastning og kramper. Det kan du gøre: Skyl hunden så hurtigt som muligt. Gør hvad du kan for at forhindre hunden i at slikke pelsen. Tag til dyrlægen hurtigst muligt, hvis hunden får symptomer. 

Choklade

Se særligt afsnit nedenfor.

Glykol

Smager sødt og godt og er farligt selv i meget små mængder. Tag straks til dyrlægen ved mistanke om indtag. 

Løg

Alle løg, også hvidløg, indeholder atoffet Alicin, der kan forårsage forgiftning. Stoffet findes både i råt og tilberedt løg. Symptomer: Opkast og diaré, i enkelte tilfælde også kramper og rødfarvet urin. Det kan du gøre: Eksemplet gælder en hund på 10 kg. Kontakt dyrlægen, hvis hunden har spist 150 g løg eller 2 løg. 1 gram hvidløg svarer ca. til 5 gram almindeligt løg. 

Tudser

En hund, der har bidt i eller slikket på en tudse, kan komme til at savle voldsomt, fordi tudsen udskiller et giftstof. Hundens savlen vil ophøre i løbet af et døgns tid. Giften er i øvrigt helt ufarlig, men hunden kan til gengæld blive dehydreret (få væskemangel) af den voldsomme savlen, så hvis dens almentilstand bliver forringet, bør man kontakte dyrlægen.  

Paracetamol

Findes i mange smertestillende tabletter og er farligt for hunde. 

Rottegift

Rottegift giver indre blødninger. Hvis du har mistanke om, at din hund har spist rottegift, skal du:

  • Prøve at finde ud af, om hunden har haft adgang til rottegift.
  • Tag til dyrlægen. Tag om muligt pakken med eller oplysninger om giften.
  • Prøv aldrig selv at få hunden til at kaste op. Det gør tit mere skade end gavn.

Der går som regel 3-5 dage, før symptomerne viser sig. Hunden bliver træt og får blege slimhinder. Hvis hunden ikke kommer i behandling, kan den dø af indre blodninger.

Vindruer/rosiner

Friske vindruer, rosiner og korender kan i nogle tilfælde give alvorlige symptomer hos de hunde, der spiser dem. Nogle bliver syge, andre ikke. Der er også forekommet dødsfald.  Symptomer: Opkast, diaré, mavesmerter, sløvhed – kommer som regel inden for 6 timer. Efter 1-3 døgn, kan der opstå nyreskader, der f.eks. viser sig ved at hunden får svært ved at tisse eller slet ikke tisser.  Det kan du gøre: Tag til dyrlægen eller på dyrehospital ved symptomer eller hvis hunden har spist mere end 100 g vindruer eller 20 g rosiner/korender. Eksemplet gælder for en hund, der vejer 10 kilo. 

Xylitol

Giver lavt blodsukker. Symptomer: Viser sig som regel inden for 1 time i form af opkast, skælven, sløvhed, i alvorlige tilfælde også kramper og bevidstløshed. En hund på 10 kilo kan få symptomer ved at indtage 2-3 stykker tyggegummi eller sugetabletter.

Det kan du gøre: Giv hunden almindelig mad (rig på kulhydrater) for at forebygge fald i blodsukker. Hvis hunden får symptomer eller har indtaget større mængder af xylitol, bør du straks tage til dyrlægen eller på dyrehospital. 

Chokolade indeholder stoffet teobromin, der er meget giftigt for hunde. Jo bedre kvalitet og jo mørkere chokoladen er, jo farligere er den, fordi chokolade med højt kakaoindhold også vil have et højere indhold af teobromin end f.eks. lys chokolade. Hvis hunden har spist chokolade, bør man hurtigst muligt prøve at fremkalde opkastning. Da teobrominforgiftning kan være livstruende (ved tilstrækkeligt store mængder chokolade), skal du tage hunden til dyrlægen, som kan give brækmiddel i injektionsform.

Hvor farligt det er for hunden afhænger af hundens størrelse (kropsvægt), hvor meget chokolade, den har spist, og chokoladens indhold af teobromin.

Hvis der er gået lang tid, siden hunden indtog chokoladen, går behandlingen ud på at fremskynde udskillelsen af tebromin, ved for eksempel at give hunden aktivt kul eller behandling med drop.

Symptomer

opkast, rastløshed, meget savl, koordinationsproblemer, muskelsvaghed, mavesmerter og kramper. Symptomerne viser sig cirka 4-24 timer efter at hunden har spist chokoladen.

Teobrominindholdet varierer også i mørk chokolade, mellem 4,5 til 16 milligram (mg) pr. gram chokolade. Giftig dosis er 20 mg pr. kilo kropsvægt og dødelig dosis er 90 til 250 mg pr. kilo kropsvægt. Det betyder, at en lille hund på ca. 5 kg, kan blive forgiftet af 1 ½ gram rigtig fin, mørk chokolade med et højt indhold af teobromin. Samme hund kan i værste fald dø af 6 gram chokolade. 

Nogle af de mest almindelige planter i hjemmet kan være farlige for din hund:

Potteplanter

Giftige 
Engletrompet
Julerose
Nerie

Mindre giftige
Amaryllis
Azalea
Alpeviol
Hortensia
Jerusalemkoralbær

Irriterende plantesaft
Flittiglise
Fredslilje
Guldranke
Julestjerne
Diffenbachia (Stumrør)
Flamingoblomst

Snitblomster

Giftige 
Liljer, for eksempel slægterne Lilium og Hemerocallis (Dagliljer)

Stormhat

Visse (Genista)
Liljekonval

Mindre giftige
Amaryllis
Anemone
Hyacinth
Iris
Mistelten
Påskelilje
Valmue