Kværke

Hvordan smitter kværke? En stald i nærheden af det sted, hvor jeg har min hest, har fået konstateret kværke. Hvad kan jeg gøre for at sikre vores stald mod smitte?

Dyrlægen svarer:

Kværke smitter både ved direkte kontakt med syge heste og via udstyr, tøj, personer og staldindretning, som har været i kontakt med smitstoffer. Det er derfor en god idé at gøre noget for at mindske risikoen for smitte, sådan som du foreslår. I kan for eksempel sætte et opslag op i stalden med nogle retningslinjer for hygiejne, og opfordre alle, der færdes i stalden til at vaske hænder og skifte sko og tøj, hvis de har besøgt andre stalde.

Symptom

De mest almindelige symptomer på kværke er feber, nedsat almentilstand, næseflåd, hoste og stærkt hævede lymfekirtler. 

Årsag

Kværke forårsages af streptokokbakterien. Smitten spredes som nævnt både direkte mellem syge heste, der hoster og pruster, og indirekte via personer, staldindretning eller udstyr, som har været i kontakt med smitstoffer. 

Hvad kan jeg selv gøre?

Forebyggende kan du sørge for at sætte nye heste i karantæne, før de sættes sammen med de øvrige heste i stalden. Du kan også undgå at have konkurrenceheste opstaldet sammen med ungheste og avlshopper, da konkurrenceheste udsættes for en større risiko for smitte og dermed kan smitte andre heste i stalden.

Isoler syge heste og heste, der mistænkes for at være blevet smittet. Når sygdommen konstateres, er god hygiejne en af de vigtigste ting for at mindste smittespredning. Gør grundigt rent i hele stalden, vask alt tøj, udrustning og genstande, der har været eller kan have været i kontakt med smitstoffer. Lad være med at tage til konkurrencer o. lign., hvis der er konstateret smitte i stalden. Sørg for at så få personer som muligt har kontakt med syge heste. 

Hvornår skal jeg kontakte min dyrlæge?

Kontakt din dyrlæge, hvis der er mistanke om kværke. Dyrlægen kan også rådgive dig om, hvad du skal gøre i situationen

Er dit spørgsmål akut?

Så anbefaler vi altid, at du kontakter din dyrlæge med det samme.

Dyreguiden

Få tips og råd om alt fra hudproblemer til traumatiske skader.

Till Dyreguiden

Synes godt om?