Hjertemislyd

Jeg har været hos dyrlægen med min 3-åring, og dyrlægen hørte dels en mislyd dels at hjertet sprang et slag over i hvile, men blev lidt bedre, når hun arbejdede. Hvad betyder det, og hvad skal jeg gøre? 

Dyrlægen svarer:

Jeg synes, du skal gå videre med undersøgelsen hos dyrlægen for at finde frem til årsagen til denne mislyd, og om den måske kan påvirke hesten i fremtiden. Det gør man med en ultralydsscanning af hjertet. Heste kan have uregelmæssig hjerterytme i hvile (hvis de er rolige), og så springer hjertet et slag over nu og da, uden at der er noget farligt ved det. Hvis hjertets ujævne rytme forværres eller ikke forsvinder ved aktivering, bør du også få dette undersøgt hos dyrlægen. 

Symptom

En hest med hjerteproblemer får ofte nedsat præstationsevne. Du vil ofte kunne høre, at åndedrættet er besværet, og hesten bliver træt. Mislyd på hjertet behøver ikke at kunne mærkes på hesten, og giver for det meste ikke anledning til problemer for rideheste. Man opdager ofte mislyden ved rutinekontrol hos dyrlægen, besigtning inden salg eller før hesten skal bedøves. 

Årsag

Mislyde opstår, når et eller anden forstyrrer blodets strømning gennem hjertet, sådan at der opstår hvirvler eller strømme, der går den modsatte vej. Det kan for eksempel skyldes en utæt hjerteklap, som lader blodet strømme tilbage fra hjertekammeret til forkammeret, eller en utæt klap til den store kranspulsåre. Det kan også skyldes en medfødt hjertefejl, som gør det muligt for blodet at vælge andre veje, end dem, der var meningen. Disse former for mislyd er patologiske, det vil sige sygelige, og de kan påvirke hjertefunktionen hos det pågældende individ. Der findes også såkaldte fysiologiske mislyde. Det er for eksempel en mislyd, der forårsages af en hjerteforstyrrelse, som følge af, at individet er veltrænet. Det er disse mislyde, man kan høre, når hesten er i hvile, men de skal til gengæld forsvinde, når pulsen øges, fordi hesten anstrenger sig.  

Hvornår skal jeg kontakte min dyrlæge?

Hvis hesten har en tydelig mislyd på hjertet eller ujævn hjerterytme, også når den aktiveres, bør man få hesten undersøgt af dyrlægen. Kontakt også dyrlægen, hvis hesten får dårligere almentilstand eller bliver svagelig. Dyrlægen kan hjælpe med at afgøre, om hesten har brug for yderligere undersøgelser, eller om mislyden er ganske ufarlig for din hest.  

Er dit spørgsmål akut?

Så anbefaler vi altid, at du kontakter din dyrlæge med det samme.

Dyreguiden

Få tips og råd om alt fra hudproblemer til traumatiske skader.

Till Dyreguiden

Synes godt om?