Lungebetændelse

Lungebetændelse forårsages af nedkøling og er svært at behandle i de senere stadier. Symptomer kan være sløvhed, manglende appetit, at åbne og lukke munden som en fisk. Skildpadden kan have rindende næse og hvæse, når den trækker vejret. Isolér den straks fra andre dyr.

Blodforgiftning

Blodforgiftning er en alvorlig infektion, der spredes i hele dyret og som kan forårsages af mange forskellige bakterier. Små infektioner, for eksempel af sår, kan give bakterierne adgang til kroppen. Forkert fodring kan svække skildpadden, sådan at infektionen spredes. I takt med at vitale organer bliver angrebet, svækkes skildpadden yderligere, og man ser andre sygdomssymptomer. Det kan for eksempel være kraftig rødme i huden og spontane småblødninger her og der i hud og slimhinder. Denne sygdom kræver en meget intensiv behandling, hvis skildpadden skal kunne reddes.

Skjoldråd

Skjoldråd er ensbetydende med pletter og forandringer i skjoldet, og kan forårsages af et direkte udvendigt slag eller være en følge af forkert fodring, almindelig svækkelse og deraf følgende infektioner med bakterier eller svampe. Russiske steppeskildpadder er følsomme over for fugtigt/vådt bundmateriale og kan reagere mod dette med infektioner i bugskjoldet. Det tager som regel meget lang tid at få bugt med disse forandringer.

Mundrødme

Mundrødme er en infektion i munden, der ofte hænger sammen med forkert fodring eller almen sygelighed. Et tidligt symptom kan være øget spytafsondring og rødme i mundslimhinden. Som sygdommen skrider frem kommer der ostelignende belægninger i munden og dårlig lugt.

Salmonella

Salmonella er ofte normalt forekommende i skildpaddens tarmsystem og giver sjældent anledning til sygdom hos skildpadder. For de mennesker, der håndterer skildpadden, og især for børn eller mennesker med nedsat immunforsvar, kan bakterien derimod være årsag til en alvorlig tarminfektion. Hvis man er omhyggelig med at vaske hænder, når man har håndteret skildpadden, er risikoen for at blive ramt af sygdom dog lille.