Man kan træne de fleste kaniner til at blive mere eller mindre renlige, men husk, at det tager længere tid at træne kaninunger end ældre kaniner. Det er ikke alle kaniner, der kan blive 100 procent renlige. Du får det bedste resultat, hvis du begynder træningen den første gang, kaninen er ude af sit bur. Det er vigtigt at være meget tålmodig med træningen.

Flere bakker som altid skal være rene

Begynd med at købe en toiletbakke eller lav en selv f.eks. af bunden af et bur. Fyld noget strøelse i bakken eller brug kattesand. Sæt mindst én bakke i hvert rum, kaninen har adgang til. Hvis rummet er stort, er det bedst at have flere bakker, fordi kaniner har svært ved at holde sig. Sørg for at bakkerne altid er rene med frisk strøelse/kattesand. De skal helst gøres rene hver dag. Hvis bakken er snavset, vil din kanin sikkert vælge et andet sted at gøre det, den skal.

Sæt kaninen op i bakken

Når du har placeret bakken/bakkerne, er første trin at sætte kaninen op i en af bakkerne, før du slipper den løs i rummet. Begynd altid med at sætte kaninen i bakken, hver gang du slipper den løs. Det gør man for at lære kaninen, hvor bakken er. Læg lidt kanin-ekskrementer og /eller lidt strøelse med urin i bakken, sådan at kaninen forbinder bakken med at besørge. Det er naturligt for kaniner at besørge det samme sted, og det kan du udnytte i træningen. Hvis kaninen har haft et lille uheld et sted, kan du for eksempel stille bakken dér. Så er det sandsynligt, at kaninen fortsætter med at bruge dette sted, når den skal besørge.

Begynd altid med at sætte kaninen i bakken, hver gang du slipper den løs

Ros & beløn

Hvis man vil, kan man træne renlighed allerede i buret ved at stille en bakke med strøelse ind i buret og rose eller belønne kaninen med en godbid, når den bruger bakken. Så vil kaninen efterhånden forstå, at den kun skal gøre det, den skal, i bakkerne.

Ved uheld er det vigtigt at gøre grundigt rent

Husk, at det er svært at få en kanin helt renlig, så der kommer sikkert til at ske små uheld. Som regel drejer det sig om kanin-ekskrementer, der ikke lander, der hvor de skal. Det er nemlig lettest at lære en kanin at tisse i bakken. Hvis ulykken skulle være sket, er det vigtigt at gøre grundigt rent, så kaninen ikke bliver ved med at vende tilbage til det samme sted.

Hanner er sværere, da de markere deres territorium

Det er sværere at gøre hanner renlige end hunner, fordi hannerne også bruger urin til at markere deres territorium med. Det betyder, at de tit går og strinter lidt alle vegne. I det tilfælde er det vigtigt at være meget konsekvent i sin træning. Hver eneste gang, hankaninen har strintet eller tisset et sted, hvor han ikke må, skal han sættes hen i bakken. Det er også en god idé at stille bakken det sted, hankaninen bedst kan lide at markere sit territorium.

Positiv træning med beløning

Husk især, at det ikke nytter noget at skælde ud eller råbe højt, når du skal træne din kanin. Det gælder alle former for træning af kæledyr. Du får de bedste resultater ved at træne med belønning, sådan at dit kæledyr opfatter træningen som noget positivt. På den måde styrker du også båndet mellem dig og dit kæledyr.