Det er altid meget svært at spå, om en kat, som er ”gammel i gården”, kommer til at acceptere en nytilkommer, eftersom hver kat har sin egen sociale tolerancetærskel. Der kan således findes mange årsager til, at en voksen enlig hunkat har svært at acceptere en ny killing, selvom den også er af hunkøn.

Noget, som kan påvirke kattens evne til at dele territorium med en anden kat, er de sociale erfaringer, som den har med sig fra killingestadiet. Killinger, som ikke har oplevet sociale kontakter, bliver dårligt rustet til at tilpasse sig andre katte senere i livet.

Killinger kan nemmere socialisere

Den vigtigste socialiseringsperiode i en kats liv sker mellem den anden og den syvende leveuge. Det er veldokumenteret, at killinger, der ikke har haft en nær og varm kontakt med mennesker under opvæksten, ikke bliver rigtig gode selskabskatte.

Killinger har lettere ved at blive accepteret af gamle katte

Killinger kan dog have lettere ved at blive accepteret af husets gamle katte, formodentligt fordi de udgør en mindre trussel. Det er først, når alle killingernes sanser er udviklet og de genkender de andre kattes identitet, at de indgår i rangordnen. En kat kan ikke rangordne sig selv, det er altid i forhold til andre katte.

Introducer kattene varsomt

Introduktionen mellem en gammel, etableret kat og en ny bør ske gradvist og forsigtigt. Den nye kat bør kende ejerens og hjemmets duft først. Fremmede dufte udefra kan opleves som skræmmende.

Den etablerede kat kommer til at hævde sit territorium. Der findes altid et hierarki blandt voksne katte, og som husets hersker vil denne sætte den nyindflyttede kat på plads. Killingen responderer den ældre kats trusler med hurtige bevægelser og flugtadfærd og ofte er det lige præcis det, der udløser den ældre kats aggression.

Nogen gange er den gamle kat så fast besluttet på at forblive den ensomme herre i huset, at intet kan ændre på det.

Hvis killingen river sin ejer, kan det tyde på dårlig social kontakt i opvæksten og den kan derfor ikke lide at blive fastholdt. I stedet for at reagere mod den ældre kats aggressive adfærd, så vender den sig i stedet mod ejeren, en såkaldt siderettet aggression.