Når katten cirkulerer rundt i sit revir og lugter/aflæser, kan den på den måde lære sig alt om, hvilke hunner der er i løbetid, hvilke katte og andre dyr, der er kommet og gået, og hvor længe det er siden katten selv var der. De markerer – spreder urin på ny, hvis deres eget lugtspor er blevet for gammelt.

Hvorfor signalerer katten med sin afføring?

Dominante hanner placerer afføring på en ”annonceplads”, der ligger højt, utildækket og synlig for alle. De svagere hanner derimod gemmer den for at dække over lugten. Indekatte dækker næsten altid til, fordi de anser sig domineret af deres ejere.