Forsikringstanken går ud på, at mange er med til at dele evt. uforudsete udgifter, så det ikke bliver så dyrt for den enkelte. Forsikringsselskabet opkræver en præmie fra hver enkelt forsikringstager, og dækker til gengæld omkostninger til de udgifter der er omfattet af forsikringen.

En forsikringsaftale består af vilkår, som regulerer i hvilke situationer eller for hvilke hændelser, der kan udbetales erstatning. Det er forsikringstagernes egne præmier, der anvendes til udbetaling af erstatning. Derfor er det vigtigt, at udbetalingerne sker på korrekt grundlag.

Grundtanken med en sygeforsikring

Sygeforsikringen erstatter udgifter til pludselige og uforudsete hændelser. Derfor gælder den ikke for skader eller sygdomme, som fandtes eller var begyndt at udvikle sig før, sygeforsikringen blev tegnet. Tegn derfor forsikring til din kat så tidligt som muligt, og sørg for at sygeforsikringen ikke afbrydes. I alle forsikringer findes der undtagelser, og disse er specificeret i vilkårene.

Hvad erstatter en katteforsikring?

Der findes flere forskellige katteforsikringer. Den mest almindelige er en sygeforsikring. Den kan erstatte udgifter, når en dyrlæge undersøger, behandler eller plejer din kat på grund af ulykkestilfælde eller sygdom. Mange gange kan sådanne undersøgelser og behandlinger blive dyre, og i sådanne situationer er det godt at kunne få hjælp til udgifterne.

En anden forsikring er livsforsikring. Den kan give erstatning, hvis katten skulle dø på grund af sygdom eller ulykke i en alt for tidlig alder. Endvidere findes der tillægsforsikringer til dækning af blandt andet medicinudgifter og for dig som har opdræt.

Eksempler på erstatning med Agria Sygeforsikring

Eksemplerne er taget fra skadesanmeldelser, som er sendt til Agria Dyreforsikring, og viser almindelige hændelser, som rammer flere katte hver dag. Bemærk at priserne kan variere fra dyrlæge til dyrlæge. Bed altid om at få en prisindikation, inden behandlingen påbegyndes.

Agria Sygeforsikring

Diagnose Udgift Agria erstatter* Selvrisiko
Slugt fremmedlegeme 5.562 kr 4.391 kr 1.171 kr
Kejsersnit 6.079 kr 4.856 kr 1.223 kr
Trafikskade 5.816 kr 4.620 kr 1.196 kr
Urinstensoperation 4.542 kr 3.473 kr 1.069 kr
Livmoderbetændelse 4.856 kr 3.756 kr 1.100 kr

 

*Agria Sygeforsikring med 683 kroner i fast selvrisiko og 10 procent i variabel selvrisiko.

Hvornår begynder forsikringen at gælde?

Forsikringen træder i kraft allerede fra midnat den dag, du har ansøgt om forsikring. Hvis du for eksempel tegner forsikring mandag kl. 16.30, træder forsikringen i kraft kl. 24.00 natten mellem mandag og tirsdag. Husk på, at der kan være karenstid. Forsikringen dækker i så fald ikke udgifter til sygdomme, som er opstået i løbet af de første 20 dage. For skader forårsaget af ulykke, gælder forsikringen uden karens, det vil sige fra midnat, når forsikringen træder i kraft. Du kan ikke få erstaning for sygdomme der er opstået før forsikringen blev tegnet.

Hvornår kan jeg ændre forsikringen?

Visse ændringer kan du foretage når som helst i forsikringsperioden. Andre ændringer kan kun ske ved hovedforfald. Kontakt os, hvis du har spørgsmål om ændringer i din forsikring.

Hvorfor stiger præmien, når katten bliver gammel?

Er din kat fyldt 7 år? Fra hovedforfald det år din kat fylder 7 år, og frem til den fylder 13 år, kommer der en mindre årlig præmiestigning. Vi ved, at katte hyppigere får brug for deres sygeforsikring, jo ældre de bliver, og omkostningerne ved de behandlinger der udføres, bliver ikke billigere, blot fordi katten bliver ældre. Derfor har vi valgt en løsning, hvor forsikringen bliver pålagt en mindre præmiestigning frem for en nedskrivning af den årlige dækning. Så har din kat samme tryghed hele livet igennem.

Hvornår kan jeg opsige min forsikring?

Forsikringsaftalen løber normalt et år af gangen, og du kan derfor gebyrfrit opsige eller skifte forsikringsselskab ved hovedforfald. I visse tilfælde kan du gebyrfrit opsige forsikringen i løbet af forsikringsperioden hvis dit forsikringsbehov er bortfaldet. Det gælder for eksempel, hvis du har solgt din kat, eller hvis den er død eller er blevet aflivet.