Naboerne er ikke altid lige så glade som hunden, som gør ved døren, så snart den hører nogen på trappen. Hvis hunden for alvor begynder at vogte sit revir eller en anden genstand, kan der opstå store problemer, både i familien og i nabolaget. En hund, som begynder at anse et sofahjørne som ”sit” og markere det med gøen, knurren og måske sågar med et udfald, er ikke så hyggelig at have i hjemmet. Det er uanset, hvor lille hunden er. Og det er lige så dårligt med hunde, der begynder at vogte over genstande, haven eller familien.

Årsagen til hundens adfærd ligger i dens flok- og territorieadfærd og opmærksomhed på dens bytte. Angst og usikkerhed gør, at en del hunde markerer med gøen og udfald. En del hunderacer er fremavlet til at vogte, og de har naturligvis en adfærd, der er meget stærkere end den almindelige selskabshund.

Angst og usikkerhed gør, at en del hunde markerer med gøen og udfald

Men også selskabshunde kan overraske deres omgivelser ved at blive forvandlet til et ”monster”, når fremmede begiver sig ind i haven eller lejligheden.

Hvad skal man gøre for at forhindre, at en hvalp udvikler denne adfærd?

Al hundeopdragelse og social træning hænger sammen, og det skal starte i det øjeblik, den nye hund kommer ind i familien. Meld hunden til et hvalpekursus, hvor den kan møde andre hunde og mennesker under ordnede forhold. Både du og hunden kommer til at have nytte og glæde af det.

I de fleste tilfælde er der ingen problemer, når hunden er hvalp. Når hundens pubertet begynder, kan der dukke uønsket adfærd op. I en del tilfælde gør hunden det at den påtager sig opgaven at vogte familien. Det mest almindelige er, at disse hunde bare adlyder én i familien. Det er en ting, som er meget vanskelig for de øvrige familiemedlemmer.

For at bryde adfærden, er det nødvendigt med venlige og konsekvente irettesættelser og stor tålmodighed.

Man kan for eksempel skiftes til spadsereture og andre hundeaktiviteter, således at hunden lærer at omgås alle familiemedlemmer på en god måde. Du skal også huske at lære små børn, at de skal respektere hunden. Hvis hunden ligger og sover, skal den gøre det i fred og ro og ikke pludselig blive vækket af et entusiastisk barn, som klapper den.

Hvad gør jeg, hvis hunden gør, når der kommer besøgende?

Når det handler om gøen mod besøgende, er det vigtigt at analysere og vide med sikkerhed, om hunden vogter, er bange eller måske bare er glad.

Hvis hunden er lidt forsigtig, bør man normalt vise, at den besøgende ikke er én, man skal være bange for. Men du skal absolut ikke tvinge hunden til at hilse på nogen. Det kan i værste fald forårsage angstbidning.

Hvis du er opmærksom på, at du er den første til at hilse på den besøgende, er meget vundet. Hunden ser, at den fremmede ikke er farlig og er derfor velkommen. Det er bedst, når du hilser først og godkender en nyankommet i ”territoriet”.

Beløn med godbidder

Hvis hunden gør fordi den er glad, skal du prøve at afbryde dens gøen, f.eks. ved at give hunden et legetøj eller lidt hundegodbidder. Faren ved at give godbidder er, at hunden lærer, den får godbeidder, hvis den gør. Du skal derfor ikke sige ”fy” til hunden, hvis den gør af glæde. Den kan misforstå det og tro, at den ikke får lov til at hilse, og den bliver derfor usikker på personer, der kommer.

Hvis din hund trods alt har udviklet en vagt- og gø-adfærd, er det vigtigt at afbryde adfærden

Hvis din hund trods alt har udviklet en vagt- og gø-adfærd, er det vigtigt at afbryde adfærden. Hvis hunden ligger og knurrer af alle, skal du venligt men bestemt fjerne hunden. Lad personer komme ind til hunden og vis den så, hvor den har lov til at være.

Hvis hunden ikke lader sig føre væk, har du et stort problem og bør søge hjælp til at bryde adfærden. Alle hunde er individer, og det er individuelt, hvordan sådanne problemer skal løses.

Hvis hunden er bange eller usikker, er det fint hvis I kan træne med bekendte, som kan hilse venligt på hunden, således at den forstår, at ikke alle mennesker er farlige. Hunde, som kan lide at bære på sager eller gør på kommendo, kan bære en genstand for at modvirke dens gøen. Her tager man dog kun symptomerne væk, ikke årsagen, men det kan betyde, at hunden glemmer at gø.

Hvis hunden har udviklet en opfattelse af jagtbytte og vogter over genstande, er dette ikke nogen god løsning, da den kommer til at vogte den genstand, den bærer. Her må man prøve at aflede hunden på en anden måde, f.eks. endnu engang med godter.

Hvis du har overtaget en ældre hund, som har nogle af disse problemer, kan det være særdeles vanskeligt at rette op på dette. Men man kan lære den gamle hund at sidde!

Der er hjælp at hente, enten fra selvstændige hundeinstruktører eller hos lokale hundeklubber, lokalafdelinger af raceklubber samt andre lokale hundeklubber, der arrangerer en række forskellige kurser. Det kan tage lang tid og kræve stor tålmodighed fra din side, men i sidste ende er det dét værd.