Gadekryds

Hvis du er ude efter et bestemt udseende eller en bestemt egenskab, er valget ganske enkelt: find en racehund. Selv om blandingshvalpe sælges gennem annoncetekster som: ”Labrador med et lille indslag af xxxxx. Ligner fuldkommen labrador”, har du ingen garanti for, at den lille sorte hundehvalp har noget som helst andet til fælles med en voksen, sort labrador end farven. Alle hundehvalpe er individer, og temperamentet kan variere utroligt meget, selv inden for en bestemt race.

Hvis man blander racer med grundlæggende forskellige egenskaber, får man ikke en mellemting mellem det hele, men en spredning ud over hele skalaen.  Som regel bliver blandinger (efter racerene forældre) i første generation sundere end hunde gennemsnitligt er, fordi anlæggene for defekter/sygdomme ’spredes ud’. Hvis man derimod parrer to blandingshunde, kan man igen komme til at fordoble de recessive gener, som giver defekter/sygdomme, og så er man lige vidt. En blandingshunds baggrund er ofte ukendt, og man ved ikke noget som helst om, hvilke defekter der findes i hundens bagland.

Racerene hunde

En ID-mærket hund med tilhørende stamtavle er en garanti for, at din hund virkelig er den hund, som opdrætteren udgiver den for at være. Når man kender hundens baggrund, kan man selv undersøge, hvilke anlæg der findes i linierne både hvad angår temperament og eksteriør. Flere hunderacer skal opfylde visse krav, før man kan få registreret sine hvalpe. Eksempler på denne type krav kan være, at forældredyrene skal have aflagt specielle prøver på de evner, de er opdrættet til at have, eller at forældredyrene er HD-fri.

Tjek altid med raceklubben (eller Dansk Kennel Klub), hvad der gælder for den respektive race.

Hvad er hundens oprindelige arbejdsopgave?

Alle hunderacer har oprindeligt været anvendt til et helt specielt formål, og det er kun ganske få racer, der udelukkende er opdrættet som selskabshunde. Hundene har for eksempel været beregnet til at fungere som jagthunde, hyrdehunde eller vagthunde. Selv om deres oprindelige arbejde er forsvundet, har hundene stadig de samme egenskaber – om end måske i mindre grad.

En belgisk hyrdehund er både beregnet til at hyrde og holde vagt, mens en golden retriever stadig kan bruges på jagt. En aktiv hund, der ikke får mulighed for at arbejde, sørger selv for at finde ’et job’. Det job, den tildeler sig selv, kan for eksempel være at gnave møbler i stykker, og så bliver den nuttede hvalp pludselig svær at have med at gøre.

Valg af hvalp

Når du har bestemt dig for en race og fundet en god opdrætter, og det er blevet tid til at vælge en hvalp, skal du være omhyggelig med at forklare, hvilke forventninger du har til hvalpen. Det er forudsætningen for, at opdrætteren kan finde netop den hvalp, opdrætteren mener, vil passe bedst sammen med dig. Selv om alle racer har hver deres karakteristiske træk, så har hver enkelt hund sin egen personlighed, og der kan være store forskelle – selv inden for den samme race.

Alle hunde skal opdrages og lære at adlyde nogle grundlæggende kommandoer. Det er lige meget, hvor stor eller lille en hund, du har anskaffet dig: Alle hunde har brug for at lære at begå sig i vores verden.

Når du træner sammen med din hund, knytter I jer til hinanden og opbygger en god kontakt, og det gør jeres liv sammen både lettere og sjovere. Det er en god idé at melde hunden til hvalpemotivation, så I får en god start sammen.

Tillykke med din nye hundeven!