Forskerne kalder polyneuropati for en mystisk nervesygdom, da man stadig ikke kender årsagen til den. Man har en mistanke om, at der kan være noget i plasticindpakket wrap og høensilage, der gør hestene syge, da der tit er flere heste i samme stald, som bliver syge, og da sygdommen bryder ud om vinteren. Sygdomme kan også komme som reaktion på en infektion, men det er endnu ikke fastslået.

De heste, der rammes, begynder pludselig at snuble, det ene bagben giver efter, og hesten lander på forsiden af hov og kode. Hvis hesten får sår på forsiden af bagbenets kodeled og kronben, tyder det på, at det er, fordi benet giver efter, og den lander på forsiden af hoven. Nogle gange får hesten svært ved at bevæge sig, og nogle heste falder simpelt hen omkuld og kan ikke komme op igen. Flere heste har fået det så dårligt på grund af sygdommen, at man har måttet aflive dem, men mange kommer sig – selv om det kan tage meget lang tid.

Polyneuropati kan ramme alle

Et forskningsprojekt viser, at sygdommen rammer heste af alle racer og i alle aldre  – rideskoler, stutterier, travstalde og løsdrift er alle blevet ramt. De første tilfælde dukkede op i Norge i 1995, og derefter kom sygdommen til Sverige i 1998. Der har også været tilfælde i Finland. Før det var sygdommen ukendt.

Frem til maj 2016 har i alt cirka 200 stalde i Norden rapporteret en eller flere heste, som er blevet syge i vinter- og forårssæsonen. I Sverige er der 27 stalde, som er blevet ramt med sammenlagt over 160 syge heste. Ifølge SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) er mindst 11 heste blevet aflivet på grund af polyneuropati mellem 2013 og 2016. Der er indtil videre ikke set tilfælde i Danmark.  

Hvad skal man som hesteejer være opmærksom på:

  • Brug altid hø, wrap og halm, som er beregnet til heste og som er af god kvalitet.
  • Tjek omhyggeligt hvordan wrap opbevares.
  • Opbevar wrap på en hygiejnisk måde.
  • Lad ikke hestene trampe rundt i de åbne høballer eller wrap.

Der forskes stadig i poluneuropati i Sverige og Norge, og nye tilfælde af sygdommen overvåges nøje.