Knoglebrud kan opstå gennem ydre vold eller ved overbelastning af skelettet. En af de mest almindelige årsager er spark fra andre heste. En del knoglebrud skyldes også, at heste kommer til at sparke til eller ryge ind i hårde, kantede genstande, at de falder på hårde, glatte underlag eller kommer til skade i forbindelse med transport. Dårligt vedligeholdte hegn og uhensigtsmæssig staldindretning øger også risikoen for denne type skader.

Symptomer

I visse tilfælde kan man høre et karakteristisk ”knæk”, når bruddet opstår – f.eks. i det øjeblik, hesten falder omkuld eller støder ind i noget hårdt. Hesten vil som regel have en kraftig smertereaktion og vil straks fjerne vægten fra den skadede legemsdel. Hvis det er et ben, der er skadet, undgår hesten at støtte på benet. I nogle tilfælde ser man sitren i muskelgrupperne omkring det skadede område, og hesten bryder i sved.

Hvis en hest pludselig bliver halt efter at have været udsat for et slag, behøver det ikke at betyde, at den har fået knoglebrud. Slaget kan have ramt en nerve, som har udløst en forbigående halthed.

Slaget kan have ramt en nerve, som har udløst en forbigående halthed.

Visse knoglebrud er kendetegnet ved pludselig opstået halthed, men det kan være svært at fastslå på baggrund af ydre tegn. Det gælder blandt andet for brud på hovben og hovseneben.

Foruden de synlige brud, findes der en række skader på skelettet, som kan være svære at diagnostisere. Nogle af dem har ikke nødvendigvis halthed som symptom. Nedenfor giver vi nogle eksempler på knoglebrud og den måde, de giver sig til kende på.

Brud på hovbenet

Brud på hovbenet er desværre meget almindeligt. Det typiske symptom er kraftig halthed. Symptomerne kan variere afhængigt af brudfladernes beskaffenhed. I mange tilfælde ligner symptomerne dem, der opstår ved en hovbyld. Normalt vil en hovbyld dog give en højere puls. Ved undersøgelse med visitértang er ømheden som regel mere diffus ved hovbensbrud end ved hovbyld. Ved hovbensbrud vil hesten ofte reagere, når man klemmer dragterne sammen med visitértangen. Tilkald dyrlægen, da symptomerne er svære at skelne fra hinanden.

Brud på kodesenebenet

Brud på kodesenebenet giver akut, udtalt halthed. Skaden opstår ofte hos travheste i forbindelse med voldsom anstrengelse. Hævelse af kodeledet (galle) og voldsom smertereaktion, når koden bøjes, hører med til symptomerne. En endelig diagnose stilles ved hjælp af røntgen.

Brud på kodebenet

Brud på kodebenet eller revne (fissur) i kodebenet er et af de mest almindelige knoglebrud hos hest. I nogle tilfælde er graden af halthed ganske ubetydelig, og man kan derfor let overse skaden. I de fleste tilfælde vil haltheden dog være udtalt, nogle gange kombineret med en ”knasende” lyd og kraftig hævelse af kodeledet. Ved mistanke om denne type knoglebrud, skal koden have støtte af en stiv bandage (gips, zinklim el. lign), indtil dyrlægen kan stille en sikker diagnose.

Hvad skal jeg gøre?

  1. Sørg for at holde hesten i ro. Befri den for evt. udstyr.
  2. Se efter synlige tegn på skade – for eksempel hævelser eller sår. Se om du kan finde spor af slag på hestens pels – for eksempel i form af en hævelse lige under huden, overfladiske skrammer, hudafskrabninger, manglende hår eller jordaftryk.
  3. Den udsatte legemsdel bør have en støttebandage. Hvis hesten ikke støtter på et ben, bør man også lægge støttebandager på de øvrige ben, der nu belastes af at bære en større del af hestens vægt. Hvis det skadede ben belastes, kan selv en lille revne udvikle sig til et egentligt brud.

Kontakt dyrlægen

Udtalt halthed eller andre bevægelsesproblemer, som varer ved i længere tid, bør altid undersøges af dyrlægen, for evt. at udelukke, at der er tale om knoglebrud. Det gælder, selv om der ikke er nogen ydre tegn på en knogleskade. Ved visse knoglebrud kan den halthed, man så indledningsvis, forsvinde forholdsvis hurtigt. Ved brud på kodesenebenet opstår der for eksempel forbigående halthed og en gradvist forøget hævelse i gaffelbåndet. En hest med udtalt halthed bør altid have bokshvile, indtil en dyrlæge siger noget andet.