I mere alvorlige tilfælde nægter hesten at røre sig, den sveder, får høj puls og vejrtrækningsfrekvens samt mørkfarvet, rødlig urin. I sjældne tilfælde kan hesten få det så dårligt, at den lægger sig ned.

Hvad er symptomerne?

 • Stivbenet gang
 • Modvilje mod at røre sig
 • Ophovnede, hårde muskler i bagbenene
 • Ømhed/smerter ved tryk på muskler i bagbenene
 • Svedudbrud
 • Øget vejrtrækningsfrekvens (normal vejrtrækningsfrekvens i hvile er 8-16 åndedræt pr. minut)
 • Øget puls (normal puls/hjerteslag i hvile er 28-40 slag pr. minut)
 • Mørkfarvet urin
 • Hesten bliver liggende

Hvad forårsager nyreslag hos heste?

Det klassiske nyreslag opstod blandt tunge arbejdsheste, som skulle i gang igen efter weekendens hvile eller en periode med helligdage, mens de hele tiden fik samme fodermængde. Det forklarer sygdommens tilnavne: påskesyge og på engelsk Monday Morning Disease. Det er stadig mest almindeligt, at sygdommen rammer heste, der trænes efter en hvileperiode, uden at man har nedsat mængden af kraftfoder. En anden udløsende faktor kan være ujævn træning. Forskellige former for stress kan også have en indflydelse, f.eks. transport af hesten. Man kender endnu ikke den egentlige baggrund for sygdommen. Man mener, at der skal være en eller anden form for disponering, altså en eller flere faktorer, der gør hesten modtagelig for at få nyreslag. Hopper rammes hyppigere end hingste og vallakker.

Ved nyreslag opstår der muskelskader, først og fremmest i bagbensmuskulaturen. Skadens omfang kan måles via en blodprøve. Muskelenzymerne AST og CK findes normalt i muskelcellerne. Ved nyreslag brister cellerne og AST og CK trænger ud i blodbanen. Derfor kan man ved hjælp af en blodprøve påvise forhøjede værdier. Jo mere alvorlig nyreslaget er, des højere værdier kan man måle. Muskelcellerne indeholder også myoglobin, et stof, der optager ilt fra blodet og som også giver musklerne deres røde farve. Det er myoglobin fra de bristede muskelceller, som i nogle tilfælde farver hestens urin mørkerød ved nyreslag.

Symptomerne på nyreslag kan variere.

Symptomerne på nyreslag kan variere fra individ til individ, men også fra gang til gang. De kan udgøres af alt lige fra let stivhed efter en pause i træningen til symptomer på stivhed og modvilje mod at røre sig, unormale svedudbrud og voldsomt øget puls og vejrtrækning allerede under hvileperioden. I visse tilfælde får hesten det så dårligt, at den lægger sig ned og bliver liggende.

Følger af nyreslag

Lettere anfald giver milde muskelskader, som hurtigt bliver bedre uden at give efterfølgende problemer. Et kraftigt anfald giver mere omfattende muskelskader. Det kan give varige mén, fordi en del af muskelcellerne erstattes af arvæv. Opbygningen af arvæv kan føre til, at musklerne ikke fungerer som før, men giver hesten varige bevægelsesproblemer.

Hvordan påvirkes hestens anvendelighed?

De fleste heste, der rammes af nyreslag, bliver raske og kan bruges ganske som før. For at undgå tilbagefald er det vigtigt, at man overvåger og tilpasser fodringen og træner regelmæssigt. Enkelte heste får så alvorlige skader, at det påvirker deres fremtidige præstationsevne. Meget alvorlige tilfælde kan føre til, at hesten må aflives akut. 

Hvordan forebygger jeg nyreslag?

Fysiologi

Man har en mistanke om, at der er nogle faktorer, som disponerer de heste, der rammes, for at få nyreslag. Det vil sige, at der er et eller andet ved hesten, der gør den modtagelig for at udvikle nyreslag. Denne mistanke skyldes, at det tit kun er en enkelt hest i en stald, der får nyreslag, selv om alle heste i stalden bliver behandlet, trænet og fodret på samme måde. Unge heste, der får nyreslag, har større risiko for at blive ramt igen end ældre heste. Som regel bliver anfaldene mere alvorlige med alderen. Hopper rammes oftere af nyreslag end hingste og vallakker, men man ved ikke hvorfor.  

Omgivelser

Når hesten dagligt sættes på græs på store folde, får den mulighed for at bevæge sig. Det gør den mindre følsom over for eventuelle pauser i træningen, og mindsker derfor risikoen for nyreslag hos de heste, der er modtagelige for sygdommen.

Foder

Hvis man fodrer efter den normale forderplan, selv om hesten hviler, er der risiko for, at hesten får nyreslag, når den skal i gang igen. Derfor er det vigtigt at nedsætte mængden af kraftfoder, hvis hesten er nødt til at hvile nogle dage. Det gælder især, hvis hesten får meget kraftfoder, og er også ekstra vigtigt, hvis hesten ikke har mulighed for at gå på græs. Man kan for eksempel nøjes med at give halvt så meget kraftfoder, og gerne allerede aftenen før hesten skal hvile. Når hesten skal i gang igen, kan man gradvist øge mængden af kraftfoder. Hvis hesten af en eller anden grund skal have langvarig bokshvile, kan det nogle gange være nødvendigt helt at undgå kraftfoder.

For at undgå overfodring er det nødvendigt med en god foderplan

Det er vigtigt, at man hverken fodrer med for meget energi eller protein. For at undgå det, er man nødt til at få lavet en grundig foderplan og få analyseret grovfoderet.

Der findes flere hjemmesider på nettet fra firmaer og eksperter, der laver foderplaner og/eller grovfoderanalyser. Husk at tjekke, om de er uvildige.  Der findes også en del bøger om fodring af hest f.eks.: Den store foderbog af Nanna Luthersson, 2013; Hestens ernæring af Henning Staun, 2004; The Truth about Feeding Your Horse af Clare McLeod, 2007; Den Store Forfangenhedsguide af Randi Lintrup.

Du skal sikre dig, at hesten får tilstrækkeligt med selen og E-vitamin ifølge foderplanen. Selen og E-vitamin er med til at læge de skader, der måtte opstå, og noget tyder på, at de kan være med til at forebygge nyreslag. Da både selen og E-vitamin er giftigt i for høje doser, er det vigtigt ikke at overdosere.

Håndtering og anvendelse

Alle heste har godt af regelmæssig træning. Det forebygger også nyreslag hos de heste, der har tendens til det.

Undgå at hesten bliver afkølet. En hest, der bliver afkølet, vil stå og spænde. Spændingerne kan give ømhed i muskulaturen og have en negativ indflydelse på hesten, når den skal arbejde. Giv hesten dækken på i folden, når vejret kræver det, og især hvis det er fugtigt og blæser meget. Læg også dækken på hesten efter træning, når hesten er svedig. Man ved ikke, om afkøling har betydning for forekomsten af nyreslag, men for en sikkerheds skyld bør man undgå det. 

Sørg for at:

 • Ændre foderplanen, hvis hesten skal hvile i en periode
 • Undgå at overfodre med energi og protein
 • Træn hesten regelmæssgt
 • Hold muskulaturen varm og tør

Hvordan kan jeg mærke, at hesten er syg?

 • Tiltagende stivhed
 • Modvilje mod at røre sig
 • Ømhed/smerter ved tryk mod muskler i bagbenene
 • Ophovnede, hårde muskler i bagbenene
 • Svedudbrud
 • Øget vejrtrækningsfrekvens (normal vejrtrækningsfrekvens i hvile er 8-16 åndedræt pr. minut)
 • Øget puls (normal puls/hjerteslag i hvile er 28-40 slag pr. minut)
 • Mørkfarvet urin
 • Hesten bliver liggende

Symptomerne på nyreslag opstår som regel, når hesten anstrenger sig, men det kan også ske, at symptomerne først opstår bagefter. Jo hurtigere symptomerne viser sig, jo kraftigere bliver anfaldet som regel. En del heste udviser efter anstrengelse en let stivhed, som hurtigt går over. Andre får allerede symptomer under træningen. Hvis man ikke er opmærksom og straks lader hesten tage det roligt, bliver symptomerne værre.

Hesten får sværere ved at bevæge sig.

Hesten får sværere ved at bevæge sig, puls og vejrtrækning stiger, og hesten begynder at svede. Hvis man mærker på bagbenenes muskler, føles de ophovnede og hårde. Hvis en hest bliver akut dårlig og meget pludseligt ikke vil røre sig, skal man lade den stå, hvor den er og ikke tvinge den til at flytte sig yderligere, da det kan forværre forløbet og i værste fald tvinge hesten til at lægge sig ned. Hvis hesten lægger sig ned, bliver prognosen væsentligt dårligere. Heste, der ligger ned, får nemt endnu flere muskelskader af deres egen tyngde, især hvis de har svært ved at røre sig. Det nedsætter deres mulighed for at kunne rejse sig igen.

Hvad skal jeg gøre?

 • Hvis der er tegn på, at hesten har nyreslag skal du straks afbryde al form for motion eller træning. Hvis symptomerne skyldes en forstrækning eller lignende, kan det være gavnligt at røre hesten, men hvis der er mistanke om nyreslag er det bedst at lade være, fordi enhver bevægelse kan forværre muskelskaderne.
 • Undgå at hesten bliver afkølet. Giv den dækken på, hvis den er svedig og sørg for at holde muskulaturen varm.
 • Hvis hesten har lagt sig ned, skal du lade den blive liggende. Sørg for at den ligger blødt for at forebygge trykskader. Tving den ikke til at rejse sig, da yderligere anstrengelse giver flere og alvorligere muskelskader og forværrer situationen.
 • Sørg for at hesten har fri adgang til vand.
 • Kontakt dyrlægen. Hesten skal undersøges og behandles.
 • Ved lettere anfald, hvor man er sikker på, at det er nyreslag, er det ikke sikkert, at det er nødvendigt med dyrlæge, men det kan være godt at ringe og få et godt råd. Hvis det er uden for telefontid, kan du kontakte vagtdyrlægen.
 • Undgå at transportere hesten. Transport stresser hesten og kan forværre tilstanden, hvis det er nyreslag.
 • Gennemgå foderplanen. Giv kun grovfoder og vand til at begynde med, og tilføj kraftfoder mv. gradvist. Undgå at overfodre med protein og energi. Sørg for at basis i foderplanen er et godt grovfoder, og at mineralbalancen er korrekt.
 • Giv tilskud af selen og E-vitamin, der er med til at få muskelskaderne til at læges.
 • Vær omhyggelig med ikke at overdosere, da både selen og E-vitamin er giftigt i for høje doser. Både selen og E-vitamin findes i mineralfoder, færdige foderblandinger og foderpiller. Læs derfor nøje på emballagen, så den samlede mængde ikke bliver for høj.
 • Giv B-vitaminer. B-vitaminerne er vandopløselige og oplagres ikke i hesten. Eventuelt overskud kommer ud, når hesten tisser. Derfor behøver man ikke være bange for at overdosere. B-vitamin har, så vidt man ved, en positiv virkning på heling af muskelskader.
 • Hvis hesten er meget stiv efter et anfald af nyreslag, bør den gå for sig selv i en mindre fold uden andre heste, indtil den får det bedre.

Hvad kan man gøre:

 • Afbryd straks al motion og træning
 • Hold hesten tør og varm
 • Tving ikke en liggende hest til at rejse sig
 • Sørg for at en liggende hest ligger blødt
 • Ring til dyrlægen, evt. døgnvagt
 • Giv selen og E-vitamin i korrekt mængde
 • Giv B-vitamin
 • Gennemgå foderplanen
 • Lad hesten hvile på mindre fold uden andre heste
 • Undgå alle former for stress, f.eks. transport af hesten

Hvad gør dyrlægen?

Dyrlægen vil vide så meget som muligt om hestens tidligere sygehistorie, og hvordan hesten er blevet passet, trænet og fodret i den seneste tid. Dyrlægen undersøger, hvordan hesten bevæger sig, mærker på hestens muskler og undersøger vejrtrækning og hjertefrekvens. Ved mistanke om nyreslag tager man som regel også en blodprøve for at undersøge muskelskadernes omfang.

Dyrlægen giver ofte en eller anden form for antiinflammatorisk medicin for at lindre smerter og stivhed i de ophovnede, ømme muskler. Ofte giver dyrlægen også B-vitamin.

Det akutte stadie er overstået, hvad gør jeg nu?

Følg den behandlende dyrlæges råd til, hvordan hesten skal plejes og trænes op igen efter sygdommen. For at undgå, at hesten får tilbagefald, er det vigtigt at undersøge, om der er den rette balance mellem foder og træning. Ved at gennemgå foderplanen eller få lavet en ny, kan man undgå overfodring og dermed mindske risikoen, for at hesten igen får nyreslag. Hvis hesten har brug for hvile nogle dage på grund af en skade eller fordi man ikke har tid til at give den motion, skal man nedsætte mængden af kraftfoder og gerne allerede aftenen før hviledagen. Regelmæssig træning mindsker også risikoen for at hesten udvikler nyreslag. Hvis man selv har svært ved at nå at motionere hesten hver dag, bør man finde en medrytter eller -kusk, som kan hjælpe med at holde hesten i gang.

Tilskud af selen og E-vitamin kan hjælpe hesten med at hele de muskelskader, der allerede er opstået. Sandsynligvis kan de også være med til at forebygge nye anfald.

Sørg for at:

 • Følge dyrlægens råd nøje
 • Gennemgå foderplanen
 • Give hesten regelmæssig motion
 • Skære ned på kraftfoder før hvileperioder
 • Give tilskud af selen og E-vitamin