Nogle af punkterne i tjeklisten er måske indlysende for mange, men det er desværre ikke altid, at købet er afsluttet efter ejerskiftet. Der kan nemt opstå problemer, efter at hesten er ankommet hos sin nye ejer, eller hvis ejerens forventninger ikke bliver indfriet.

Der kan være en eller flere forskellige årsager til, at der opstår problemer efter overdragelsen: 

  • nye omgivelser for hesten
  • ny rytter
  • nyt udstyr
  • købers skuffede forventninger
  • manglende information

Disse fem omstændigheder kan give både køber og sælger stort besvær. Mange har den opfattelse, at med den ”perfekte aftale” skulle alle problemer være ude af verden, men den ”perfekte aftale” findes ikke, når der er tale om forventninger, følelser og – som oftest i hestehandel – store pengesummer.

Øg chancerne for en gnidningsfri handel

Agria har lavet en tjekliste som hjælp til køber og sælger ved hestehandel. Hvis man følger disse punkter øges sandsynligheden for, at hestehandlen går let og gnidningsfrit, og at man undgår efterfølgende problemer. Formålet med tjeklisten er at mindske risikoen for skuffede forventninger efter overdragelsen og dermed undgå retslige tvister.

Søg information om modparten

Er modparten kendt i hestekredse for enten positive eller negative ting? Ved køb fra stutteri, kan man spørge folk, der har handlet med stutteriet før.

Søg information om hesten

Man skal sikre sig, at hesten har et hestepas, og kontrollere det grundigt. Tænk på, at selv om visse former for dyrlægebehandling af hesten skal stå i passet, er det ikke sikkert, at de gør det. Undersøg hvordan hesten har tilbragt sine første år – tal med opdrætteren. Lange ophold på store udendørs folde giver tit sunde og stærke heste! 

Bed om hestens forsikringsnummer og skaf en fuldmagt sådan at du kan kontrollere hestens sygdoms- og skadehistorie hos forsikringsselskabet. Du kan også google hesten – selv heste er efterhånden online. Hvis det er en konkurrencehest, kan du kigge i DRF Go! på Dansk Ride Forbunds hjemmeside. Hvordan er resultaterne? Hvis hesten har været væk fra konkurrencebanen, så spørg hvorfor.

Tal med tidligere ejere

Kontakt eventuelle tidligere ejere – hvis hesten har haft nogen. Hvis hesten har fungeret godt i en lang periode, er der en god chance for, at den er holdbar. Tal også med staldkammerater og andre, der måske har set hesten til konkurrencer.

Vær grundig med prøveridningen

Prøv hesten flere gange – helst også et andet sted end i hestens vante omgivelser. Lad også en mere erfaren rytter prøveride hesten (for eksempel en godkendt træner). Køber skal være overbevist om, at det er den helt rigtige hest for ham eller hende. Hvis du er usikker, så tag en dygtig træner med. Sørg for at få lov at være med, når hesten skal strigles, tages ud og ind af stalden og sadles op. Så har du bedre mulighed for at opdage uvaner som for eksempel gjordkrampe.

Brug en erfaren dyrlæge, du har tillid til

Få hesten grundigt besigtiget af en dyrlæge, du har tillid til. Det gælder begge parter. Hvis parterne ikke har tillid til den samme dyrlæge, må de få hver deres dyrlæge til at undersøge hesten inden overdragelsen. Dyrlæger har i vore dage en ny handelsattest til denne type besigtigelser. Spørg dyrlægen, om han eller hun benytter denne handelsattest eller ej.

Som sælger har du oplysningspligt og skal oplyse om tidligere dyrlægebesøg eller fejl og mangler du kender til ved hesten. Oplysninger om tidligere dyrlægebesøg rummer tit værdifuld information og kan mindske risikoen for tvister.

Mange raske og velfungerende heste kan for eksempel have kissing spines eller mus (løse knoglestykker). Disse tilstande giver ikke nødvendigvis problemer.  Køber har undersøgelsespligt og sælgers oplysninger bør føre til, at køber selv får styr på sagen og får en dyrlæge til at vurdere, om det bør betragtes som et problem eller om der er tale om en normal afvigelse.

Både køber og sælger skal være opmærksomme på, at retsvirkningen af, at hesten måtte vise sig at lide af en skjult fejl eller mangel, bedømmes efter Købeloven.  Hvis hesten viser sig at have en skjult fejl, skal køber reklamere til sælger hurtigst muligt.

Spørg/fortæl hvilke forventninger I hver især har

Forklar sælger tydeligt, hvad du skal bruge hesten til, når du taler med ham eller hende, og skriv det ind i kontrakten. Hvis sælger ikke mener, at forventningerne svarer til hesten, får sælger dermed mulighed for at forhindre en overdragelse, der sandsynligvis ville skabe problemer i fremtiden.

Afslut købet

Skriv altid en kontrakt. Få evt. hjælp af en advokat, hvis der opstår usikkerhed eller tvivl. Ved køb af hest i udlandet er det vigtigt, at det præciseres i kontrakten, at eventuelle tvister skal afgøres ved en dansk domstol og efter dansk lov. Få en advokat til at kontrollere og eventuelt stille købsaftalen op.

Afsluttende kommentar

Husk, at ikke alle heste opfører og præsenterer sig på samme måde med forskellige ryttere. Kemien mellem hest og menneske er vigtig. Hesten er ikke en maskine, men et individ, et levende væsen, der har oplevet mange forskellige ting i sit liv. For køber kan hesten være ny, men den har stadig sin egen historie. Hesten er levende og i stadig forandring, og hvordan den vil være og udvikle sig i fremtiden afhænger af flere forskellige forhold, blandt andet hestens omgivelser.