Der kan være regionale forskelle på, hvilke diagnoser der optræder hyppigst. I sandede områder er der måske flere heste, der får sandkolik, andre steder kan halthed opstå mere hyppigt. Hvor almindelig en diagnose er, handler altså ikke kun om, hvad hesten bruges til. 

Dækker din forsikring de mest almindelige diagnoser?

Safe sygeforsikring er Agrias mest omfattende forsikring og burde være det oplagte valg for alle aktive ejere af en ridehest.

”Safe dækker stort set i alle tilfælde, og først og fremmest ved halthed, der jo kan have mange forskellige årsager,” siger Robert Fritz.

Han er ordfører i det svenske rideforbunds rideskole- og uddannelsesafdeling og ”fellow”, hvilket er det højeste uddannelsesniveau en ridelærer kan opnå i Sverige, samt ombud for Agria.

Robert Fritz mener, at alle hesteejere burde have en Safe-forsikring, især ved ejerskifte.

”Når hesten skifter ejer, bliver alting jo forandret, omgivelser, rytter, vaner og rutiner. Det spiller ingen rolle, om hesten går fra at have en dårlig til en bedre rytter. Denne periode er under alle omstændigheder kritisk, hvad angår skader.”

Forskellige diagnoser i forskellige egne af landet

De diagnoser, der stilles hos heste varierer også i forhold til geografi og årstider. Her i Sverige kan vi f.eks. se, at sandkolik er en helt utroligt almindelig diagnose i Halland. Det skyldes selvfølgelig den svenske vestkysts sandede jorde, som betyder, at hestene får sand i sig, når de ikke har andet at lave på folden, og i løbet af foråret, når de skal have fat i de små spæde græsstrå. 

”Jeg har været ude for, at tarmen var så tung, når hesten lå på operationsbordet, at man stort set ikke kunne løfte den, fordi der var omkring 10 kilo sand i den, siger dyrlæge Jenny Berglold som arbejder på Hallands Dyrehospital.

Jenny vil ikke påstå, at antallet af tilfælde af sandkolik er steget, men mener snarere, at man er blevet bedre til at diagnostisere.

Andre almindelige lidelser på Hallands Dyrehospital er halthed, der forekommer hele året, sårskader, der bliver hyppigere om sommeren og forfangenhed, der især optræder forår, sommer og efterår.

”Jeg oplever helt klart, at tilfælde af forfangenhed stiger, og de heste, vi får ind er ofte overvægtige,” siger Jenny.

Akutte tilfælde

På Umeås dyreklinik ser man ikke mange tilfælde af sandkolik, men til gengæld har man mange heste med halthed. Ledinflammationer især i carpus (forknæ) hos travheste og hovledet hos rideheste.

Akutte tilfælde af kolik forekommer ofte i Norrköping sammen med forfangenhed, og om sommeren ser man en del sårskader og lymfangitis.

”I år har vi haft en del anaplasmose, der er en flåtbåren sygdom. Det slipper dyreejere længere nordpå for. Vi har haft en tre til fire tilfælde,” siger Isabelle Tallberg som er veterinærsygeplejerske på en klinik i Norrköping.

Sådan dækker sygeforsikringerne:

Forsikring

Safe

Limited

Halthed UNS*

Ja

Nej

Kolik

Ja

Ja

Forfangenhed

Ja

Nej

Luftvejssygdomme

Ja

Nej

* UNS Uden nærmere specifikation, alt fra kodeledsbetændelse, til hovled og knæled.

De mest almindelige årsager til udbetaling af erstatning i Agria Safe.

Livsforsikringer

Agria Safe forsikringen findes også som livs- og uanvendelighedsforsikring.

”Det er en god måde at beskytte sin økonomi på. Hvis der skulle ske noget, kan man købe en tilsvarende hest, hvis man har en Agria Safe,” siger Robert Fritz.

Det som adskiller en Agria Safe livs- og uanvendelighedsforsikring fra Agria Limited livsforsikring er både, at den dækker flere diagnoser og at netop uanvendelighed også indgår.

Hvis din hest skulle dø eller hvis den efter dyrlægens mening ikke kan helbredes for sin sygdom eller skade, kan du få erstatning. Hvis hesten ikke lider, kan du beholde den med en erklæring om ikke at anvende den til sit oprindelige formål, og i så fald får du erstatning på det beløb, der overstiger 10.000 kroner.

”Jeg har selv en Agria Safeforsikring på alle mine heste, både dem der går til konkurrencer og dem der vokser,” siger Robert Fritz.

 

Sådan dækker livsforsikringerne:

 Diagnose

Safe liv- og uanvendelighed

Limited

Halthed UNS*

Ja

Nej

Forfangenhed

Ja

Ja

Serøs/sero-fibrinøs artritis
flere uspec. led

Ja

Nej

Kolik

Ja

Ja

Spat

Ja

Nej

De mest almindelige årsager til udbetaling af erstatning i Agria Safe liv og uanvendelighed

*UNS Uden nærmere specifikation, alt fra kodeledsbetændelse, til hovled og knæled.

 Se vores aktuelle hestevilkår her