Ansøgningerne om støtte til forskning i 2012 (modtaget i 2011) er nu blevet prioriteret og der er 3 danske forskningsprojekter i kategorien ”Vurdering af diagnose- og behandlingsmetoder, smådyr” der modtager støtte fra Agria´s forskningsfond:

1.) Værtens genotype: et nyt middel til kontrol af Staphylococcus pseudintermedius? (år et af to)

Peter Damborg, Københavns Universitet

Staphylococcus pseudintermedius er en vigtig sygdomsårsag hos hunde. Formålet med undersøgelsen er at identificere bærere og og ikke-bærere af bakterien hos labrador og forsøge at identificere genetiske værtsfaktorer. I fremtiden vil det måske være muligt at udvikle avlsprogrammer, så man kan selektere for hunde, der er fri for Staphylococcus pseudintermedius.

2) Prævalensen og antimikrobiel følsomhed hos stafylokokker fra hunde i Danmark. ( år et af et)

Lene Boysen, Dansk Selskab for Veterinær Dermatologi

Formålet med dette studie er at undersøge tilstedeværelsen af Stafyloccus pseudintermedius og dens følsomhed over for antibiotika i Danmark. Hypotesen er, at stafylokokker som findes ved første gangs hudinfektioner viser relativt ringe resistens overfor et smalt spektrum af antibiotika. Prøverne skal tages fra 200 hunde på ti klinikker. Resultatet tænkes at kunne danne grundlag for en national antibiotikapolitik med det formål at reducere brugen af bredspektrede antibiotika.

3) Et fortløbende studie af den prognostiske værdi af troponin I, ved HCM hos katte (år et af et)

Rebecca Langhorn, Københavns Universitet

Formålet med studiet er at undersøge den prognostiske værdi af et regulerende protein, troponin, hos katte med hypertrofisk cardiomyopati, en hjertesygdom med en forstørret hjertemuskel som følge af sygdommen. Undersøgelsen vil blive udført som et prospektivt studie, hvor katte med denne form for hjertesygdom undersøges hver 6. måned.

 

Sammenlagt giver vi støtte til 25 forskningsprojekter samt to udviklingsprojekter der alle handler om smådyr til en samlet værdi af 5 millioner kroner.

– Agria Dyreforsikring har i mere end 80 år haft en fast tradition for at stimulere forskning. Gennem forskningsfonden kan vi bidrage til at sygdomme aldrig behøver at opstå. Og hvis de alligevel opstår, skal der findes god og effektiv behandling, mener Pekka Olson, chefdyrlæge hos Agria Dyreforsikring.

Omkring halvdelen af de projekter der har fået tilført midler i 2012 er pågående forskning der har ansøgt om fortsat støtte. Resten er nye projekter som forventes at løbe mellem et og tre år.

Hvis du vil læse om alle de forskningsprojekter der modtager støtte i 2012, kan du klikke her.

Ansøgningsfristen for støtte til projekter i 2013 er den 01.10.2012.

Læs mere her om fonden og ansøgningsprocessen her