Prioriterede forskningsområder

Forskning der vedrører dyrevelfærdsmæssige aspekter for avlsudvælgelsen

Juvenil demodicose hos hund (år et af tre)

Kerstin Bergvall, SLU

Juvenil demodicose er en almindelig hudsygdom hos hunde forårsaget af parasitten Demodex canis med betændelse og brist af hårsække samt sekundære bakterieinfektioner som resultat heraf. En genetisk baggrund anses for at  at eksistere, og det er blevet dokumenteret, at nogle racer er særligt prædisponerede. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge ændringer i arvemassen associeret med sygdommen, at finde frem til sammenhænge mellem sygdommen og forskellige typer af genetiske risiko- og beskyttende faktorer.


Vurdering af diagnosticerings- og behandlingmetoder for smådyr

Værtens genotype: et nyt middel til kontrol af Staphylococcus pseudintermedius? (år et af to)

Peter Damborg, Københavns Universitet

Staphylococcus pseudintermedius er en vigtig sygdomsårsag hos hunde. Formålet med undersøgelsen er at identificere bærere og og ikke-bærere af bakterien hos labrador og forsøge at identificere genetiske værtsfaktorer. I fremtiden vil det måske være muligt at udvikle avlsprogrammer, så man kan selektere for hunde, der er fri for Staphylococcus pseudintermedius.

Prævalensen og antimikrobiel følsomhed hos stafylokokker fra hunde i Danmark. (år et af et)

Lene Boysen, Dansk Selskab for Veterinær Dermatologi

Formålet med dette studie er at undersøge tilstedeværelsen af Stafyloccus pseudintermedius og dens følsomhed over for antibiotika i Danmark. Hypotesen er, at stafylokokker som findes ved første gangs hudinfektioner viser relativt ringe resistens overfor et smalt spektrum af antibiotika. Prøverne skal tages fra 200 hunde på ti klinikker. Resultatet tænkes at kunne danne grundlag for en national antibiotikapolitik med det formål at reducere brugen af bredspektrede antibiotika.

Øget sikkerhed ved kaninanæstesi (år et af to)

Patricia Hedenqvist, SLU

Risikoen for at dø ved anæstesi er 14 gange højere for kaniner end for hunde. Derfor er dyrlæger tilbageholdende med at bedøve kaniner. Ved at måle fysiologiske parametre kan man udvikle narkose med minimal kropspåvirkning. Intravenøs sufentanil-midazolam anæstesi bruges til andre dyrearter med dårlig blodcirkulation. Foreløbige data fra kaniner viser fordele for kredsløbet med denne metode sammenlignet med andre intravenøse bedøvelsesformer.

SAA og CRP som indikatorer for postoperative komplikationer ved TPLO hos hunde (år et af et)

Karin Löfqvist , Region Animal Hospital Helsingborg

Studiet har til formål at undersøge, om man hos hunde med naturligt forekommende skader i det forreste korsbånd kan bruge akutfase proteiner (C-reaktivt protein - CRP og serum amyloid A - SAA) som tidlige indikatorer for postoperative komplikationer efter operation, og som hjælp til at skelne mellem forskellige typer af komplikationer. En objektiv metode til tidlig påvisning og specifikation af komplikationer muliggør tidlig iværksat terapi og begrænser lidelser, unødvendige laboratorieprøver og behandling.

Identifikation af gener associeret med katarakt hos Norsk Buhund (år et af et)

Frode Lingaas, Norge veterinærhøgskole

Der er påbegyndt et projekt med henblik på at få kendskab til forekomsten af katarakt hos Norsk Buhund. Mere end 200 hunde er blevet øjenlyst, og der er indsamlet DNA-prøver fra alle hundene. Der vil nu blive foretaget genetisk analyse af 100 prøver for at identificere gener, der kan forbindes med katarakt. Hvis det lykkes at identificere områder, der indeholder gener, der kan forbindes med sygdommen, vil en sekventering af disse områder blive foretaget for at identificere gener og mutationer, der kan være associeret med katarakt.

 

Forskning af sygdomme, der medfører funktionsnedsættelse

Et omfattende studie af sygdom og dødelighed hos Flatcoated Retriever (år et af tre)

Emma Ivansson, Uppsala Universitet

Hver anden Flatcoated Retriever dør, før den fylder 10 år, og kræftfrekvensen er høj. Dette unikke og omfattende studie omfatter registrering af samtlige dødsfald og kræftdiagnoser hos racen i løbet af et år i et fremadrettet studie, hvor et års hvalpekuld følges gennem livet, samt indsamling af prøver fra disse hunde og hunde med kræft for at foretage genetiske undersøgelser. Det er håbet, at øget viden på sigt kan give en sundere race. Metoder udviklet i dette pilotprojekt kan bruges indenfor andre racer.

Beskrivelse af genetiske risikofaktorer for lymfocytær thyroiditis hos hund (år et af tre)

Gerli Rosengren Pielberg, Uppsala Universitet

Lymfocytær thyroiditis er en af de mest almindelige endokrine sygdomme hos hund. Det er en autoimmun sygdom, der ikke kan helbredes, og som ubehandlet påvirker hundens livskvalitet alvorligt. Formålet med projektet er at beskrive og identificere genetiske risikofaktorer for at kunne finde frem til en mulig gentest og behandling.

 

Forskning som særligt vedrører katte

Effekten af nyrediæt ved mild nyresygdom hos katte og betydningen af ultralyd (år et af tre)

Heiene Reidun, Blå Stjärnans Djursjukhus Göteborg

Fremadrettede undersøgelser er nødvendige for at vurdere, om ultralyd forandringer af nyrerne bør føre til behandling med nyrediæt hos katte, der ikke har symptomer på sygdom. Formålet med dette studie er at undersøge, om ultralyd ændringer i nyrerne kan forudsige nedsat nyrefunktion hos ellers asymptomatiske katte. Et yderligere formål er at undersøge, om nyrediæt kan forsinke yderligere forringelse af nyrefunktionen.

Et fortløbende studie af den prognostiske værdi af troponin I ved HCM hos katte (år et af et)

Rebecca Langhorn, Københavns Universitet

Formålet med studiet er at undersøge den prognostiske værdi af et regulerende protein, troponin, hos katte med hypertrofisk cardiomyopati, en hjertesygdom med en forstørret hjertemuskel som følge af sygdommen. Undersøgelsen vil blive udført som et prospektivt studie, hvor katte med denne form for hjertesygdom undersøges hver 6. måned.

Evaluering af gamle og nye metoder til tælling af thrombocytter hos kat (år et af et)

Inger Lilliehöök, SLU

Optælling af thrombocytter hos katte bliver ofte forkert, fordi katte tit har meget store thrombocytter, og fordi deres thrombocytter ofte danner store aggregater efter blodprøvetagning.
Vi planlægger at analysere 40-50 blodprøver fra kat med fire almindelige metoder og undersøge deres præstation ved optællingen af thrombocytter hos kat, samt afprøve et nyt reagens, der angiveligt opløser eventuelle aggregater.


Øvrige forskningsprojekter

Fysiologiske parametre som indikatorer for hundenes adfærd og personlighed (år et af tre)

Eva Sandberg, SLU

Hunde er forskellige adfærdsmæssigt, og fysiologiske samt arvelige faktorer har sandsynligvis stor betydning. Projektet har til formål at søge at forbedre forståelsen af forholdet mellem hundens adfærd og ændringer i hjertefrekvensen samt hormonkoncentrationer i forskellige test-situationer, såsom BPH (adfærd- og personlighedsbeskrivelse hund). Denne forskning kan forhåbentlig føre til resultater, der kan få betydning for avlsarbejdet med hensyn til at forbedre mentaliteten hos flere hunderacer og øge vores viden om BPH´s avlsevaluerende funktion.

 


Ud over disse bevillinger vil to konkrete udviklingsprojekter modtage støtte fra fonden for forskningsåret 2012. Brenda Bonnets projekt "A Canine Health and Welfare Information Network ” (Chawin) er blevet tildelt 500 000 kr. Projektets formål er at skabe en international platform for udveksling af oplysninger om hundes helbred. Indenfor rammen af projektet vil ”Breed profile” blive opdateret og også blive løftet til et internationalt niveau.


Endvidere er bevilget 500.000 kr til et projekt med formålet at udvikle et nyt diagnoseregister. Behovet for et nyt diagnoseregister er blevet fremført i mange sammenhænge, bl.a. på det af fonden arrangerede forskermøde i august sidste år. Et opdateret diagnoseregister har stor betydning for at kunne følge fremtidens sygdomsudvikling, samt for at Agria kan følge omkostningsudviklingen på sygdomsområdet for dyr. I første omgang er diagnoseregisteret tiltænkt Sverige, men vi håber at kunne få det udviklet videre til brug i Norge og Danmark.