Hyppige sygdomme og symptomer

Sygdomme der hyppigt ses hos kaniner, og man som ejer skal være opmærksom på, er blandt andre E. C. (Encephalitozoon Cuniculi), pelsforstoppelse/forstoppelse, tandproblemer af flere slags og trommesyge.


E. Cuniculi

Er en parasit de fleste kaniner lever med i kroppen, uden de nogensinde bliver syge af det. Til gengæld kan de kaniner der bliver syge af E. C. kan udvise symptomer som head tilt (hvor kaninens hoved konstant hælder til siden), øjne og næse kan løbe, kramper i anfald, svage bagben og inkontinens. Dette er kun få symptomer blandt mange, men E. Cuniculi fejldiagnosticeres ofte som hjerneblødning, hvorefter kaninen bliver aflivet. Dog kan E. Cuniculi let behandles, hvis dette opdages i tide, ved første symptomer. Man bør derfor altid undersøge kaninen for E. Cuniculi, hvis den udviser symptomer. Opsøg kyndig dyrlæge.


Pelsforstoppelse/forstoppelse

Ses tit i fældeperioderne. Kaniner der får pelsforstoppelse stopper ofte med at spise/vise interesse for mad og godbidder, bliver passive, sidder og trykker sig, skærer tænder, og/eller føles hård på maven. Det er vigtigt at kaniner spiser ofte (helst hver tredje time), for at holde maven i gang. Når kaninen får forstoppelse, stopper den ofte med at spise da den har ondt. Forstoppelse er akut og behandlingskrævende, så det er vigtigt at opsøge kyndig dyrlæge hurtigst muligt, så kaninen kan smertedækkes og få behandling sat i gang. Pelsforstoppelse kan forebygges på flere måder. Blandt andet med enzymet papain, som kan findes i papaya og papayadrops (små tyggetabletter til kaninen med papain i). Det kan også forebygges ved at sørge for, at kaninen spiser nok, drikker nok og bevæger sig rigeligt.


Trommesyge

Deler mange af de samme symptomer som forstoppelse. Trommesyge er luft i maven. Kaniner kan hverken prutte eller bøvse, så luft i maven bliver hurtigt et problem, hvis det hober sig op. En kanin med trommesyge kræver akut behandling for at overleve, og man skal derfor søge kyndig dyrlæge med det samme, hvis den viser symptomer på dette - det kan ikke vente.


Tandproblemer

Ses hyppigt hos kaniner. Det kan være ting som tandspidser, som er små spidse stykker af tand, der vokser enten ind i kinden, eller ind i tungen på kaninen. Det kan være smertefuldt og kræver tandslibning hos dyrlæge. Kaniners tænder vokser hele livet, og kræver derfor groft foder som hø, for at slide og holde tænderne nede. Fortænderne vokser ca. 2 mm. om ugen.

Det er vigtigt at huske, at kaniner under ingen omstændigheder må få klippet sine tænder, da de kan flække og splintre. De skal altid slibes.

Et andet tandproblem kan være tandrødder. Det er når den del af tanden, som sidder fast i kraniet, vokser op mod øjet eller for langt ned i kæben. Dette kan få kaninens øjne og næse til at løbe, og give anledning til tandbylder. Det er smertefuldt og kræver en tandudtrækning hos dyrlæge. Kaniner kan godt leve uden sine fortænder, så ved tandproblemer med fortænderne, kan de med fordel fjernes hos dyrlægen. Dette er blot to eksempler på tandproblemer. Der findes flere.

Da man kun kan se de forreste fire, af kaninens 28 tænder, er det vigtigt at få dem tjekket jævnligt hos en dyrlæge, i forbindelse med sundhedstjek. En kanin med tandproblemer, stopper ofte med at spise.

Her ses en kanin med tydelige smerter