Vi har haft en positiv dialog med Veterinærinstituttet, og det er lykkedes at få etableret muligheden for at dyr, der sendes til obduktion på Veterinærinstituttet, kan blive sendt til individuel kremering hos Ada´s Kæledyrskrematorium.

Vi har tidligere oplevet, at dyreejere kom i klemme, når der var behov for en obduktion for at kunne fastlægge dødsårsagen og ejeren ønskede at få ”dyret” hjem efterfølgende.


Procedure:

  • 1. Når du udfylder indsendelsesblanketten, som skal følge med dyret til obduktionen, svarer du på, om dyret ønskes individuelt kremeret.
  • 2. Hvis den skal urnekremeres, udfylder du også Ada´s rejsejournal, så Ada ved, hvor urnen skal returneres til.
  • 3. Du sender dyret til Veterinærinstituttet som du plejer.
  • 4. Veterinærinstituttet foretager obduktionen, hvorefter dyret afhentes af Ada´s Kæledyrskrematorium, som sørger for individuel urnekremering.
  • 5. Urnen returneres til klinikken (hvis ikke I har et samarbejde med Ada´s, returneres den til nærmeste klinik der har).
  • 6. Dyreejer kan herefter afhente urnen på klinikken
  • 7. Udgifter til urnekremering afregnes mellem indsendende dyrlæge og dyreejer.

Vi håber at I, lige som os, vil hilse denne mulighed velkommen.