Agria arbejder ud fra følgende miljøpolitik:


Agria skal …

tage hensyn til miljøet i de beslutninger vi tager og i vores hverdag, så vi gennem løbende forbedringer mindsker vores miljøpåvirkning og forebygger forurening i vores drift.

Agria skal …

overholde love og regler, og samarbejde med myndigheder og organisationer, således at vores miljøpolitik er i harmoni med samfundets miljømålsætning.

Agria skal …

øge vores miljømæssige ekspertise og gennem vores engagement i miljøspørgsmål, påvirke vores kunder og leverandører.

Hvilket gør at Agria …

Bidrager til en positiv miljøudvikling i samfundet så vi opfattes som et troværdigt alternativ når det gælder miljøarbejde indenfor dyreforsikring.