Men for at holde de smitsomme sygdomme, som findes her i landet, på et så lavt niveau som muligt, er det vigtigt at alle katte vaccineres fra killing og gennem hele voksenlivet.

Hvor tit skal katten vaccineres?

Små killinger får antistoffer fra deres mor igennem modermælken.  Man kan ikke være sikker på hvor længe antistofferne holder hos killingen – det afhænger blandt andet af kattemoderens vaccinationsstatus (herunder om denne er fuldt opdateret). De fleste opdrættere sørger for at killingen har fået den første vaccination inden den flytter hjemmefra - som 12 uger gammel killing - så man trygt kan tage den med ud i verden på nye opdagelser uden at bekymre sig om smittefare.

Beskyttelsen mod de enkelte sygdomme kan have forskellig varighed

Hvis din killing blev vaccineret inden eller når den er omkring 12 uger gammel, bør den vaccineres mod forskellige sygdomme. Da beskyttelsen mod de enkelte sygdomme kan have forskellig varighed, kan man vælge at vaccinere mod sygdomme separat.

En god grundbeskyttelse for din kat vil være en vaccination mod kattesyge (parvovirus) og katteinfluenza (herpes- og calicivirus).

Afhængigt af hvilken vaccine din killing har fået som 12 ugers, kan det i nogle tilfælde være nok at vaccinere killingen igen når den er 16 uger gammel.

Ud over basisvaccinerne, har du mulighed for at dække din kat bredere ind, hvis den har særlige behov eller opholder sig i et miljø hvor den er særligt udsat for smitte.  Du kan i samråd med din dyrlæge tilpasse vaccinationen til netop din kat.

Sygeforsikringen dækker ikke vacciner

Din kats sygeforsikring dækker sygdom og skade opstået i forsikringsperioden. Den dækker ikke forebyggende behandlinger, som vacciner og helbredstjek. Du bør betragte disse udgifter som vedligeholdelse, ligesom foder og flåt/loppemidler.

Hvad er Agria´s krav til vaccination?

Der har de sidste par år, været en del debat om mulig overvaccination af katte.

Hos Agria har det hele tiden været vores intention, at vi ikke dækker kattesyge (parvovirusinfektion) eller katteinfluenza (herpes- og calicivirus), hvis man ikke overholder vaccinationsprogrammerne. Det betyder i praksis, at du har dækning for andre sygdomme hos din kat – også selv om du vælger ikke at vaccinere katten - men er det en af disse sygdomme katten fejler, beder vi dig indsende dokumentation på at vaccinationerne er overholdt.

Grunden til, at vi fastholder, at man skal følge vaccinationsprogrammerne er, at der endnu ikke er lavet ordentlig forskning af hvor længe en opnået immunitet holder. Nogle klinkker tilbyder at undersøge indholdet af antistoffer hos katten. Man kan måle mængden af antistoffer i blodet og ud fra dette overveje hvilke vaccinationer katten har behov for. Udfordringen er, at man på nuværende tidspunkt ikke ved hvor længe disse antistoffer bliver i katten – er det 1 år, 3 år eller resten af kattens liv?

Nogle klinkker tilbyder at undersøge indholdet af antistoffer hos katten

Katte har forskellige behov for beskyttelse og reagerer individuelt på vaccinationer. Vi anbefaler at man følger vaccineproducentens anvisning og dyrlægens vejledning. For nogle vacciner er det nødvendigt med årlig vaccination for at opretholde gyldig vaccinations status. For andre vacciner kan det være hvert tredje år. Du bør altid spørge din dyrlæge til råds, når du har katten til det årlige sundhedscheck.  

Agria Dyreforsikring anbefaler at man overholder vaccineproducenternes anbefalinger. Ingen af os ønsker at vores katte skal blive syge, og vi har som ejere mulighed for at forebygge nogle sygdomme.

Ændring i vilkår 2015

Vi har konstateret at formuleringen omkring krav til vaccination i vores betingelser, kan føre til misforståelser. Det kan læses som om at forsikringen ikke dækker noget som helst, hvis ikke man overholder vaccinationsprogrammet. Det gør vi. Det er kun i tilfælde hvor katten eksempelvis bliver syg og  behandlet for kattesyge og/eller katteinfluenza  at vi får brug for dokumentation for at der er vaccineret ud fra vaccineproducentens anvisninger.

For at tydeliggøre dette, ændrer vi i forsikringsbetingelserne fra næste år, så det ikke står under pkt. A 7 ”Forsikret dyr” men i stedet som en begrænsning. 2015 betingelserne er i skrivende stund ikke helt klar, men det bliver noget lignende dette:

Du kan ikke få erstatning for udgifter til kattesyge (parvovirusinfektion) og katteinfluenza, hvis ikke katten er tilstrækkeligt vaccineret og revaccineret efter de alment gældende veterinære anbefalinger.