Fejl i udregning af erstatningsbeløb

Hvis du mener, at Agria har udbetalt for lidt eller for meget, bør du tage kontakt til os for at få gennemgået regnestykket.

Telefonklager

En skriftlig klagebehandling sikrer både dig som forsikringstager og Agria den bedste afgørelse. Klagesager bliver ikke behandlet over telefonen.

Utilfreds med et afslag

Først bør du læse begrundelsen for afslaget nøje igennem. Hvis du stadig mener, at Agria har afgjort din sag forkert, sender du en skriftlig klage.
Det er vigtigt at al information, som kan have betydning for sagen, bliver sendt ind. Agrias beslutning i skadesager bygger på den information vi har modtaget fra dig som dyreejer og den dyrlæge, som har behandlet dit dyr. Det er vigtigt, at du vedlægger eventuel ny information i sagen, når du klager.

Sådan behandles klagesager i Agria

Når din klage er modtaget, vil sagen blive behandlet på ny, og evt ny information vil blive taget i betragtning. Agria kan på eget initiativ tage kontakt til den behandlende dyrlæge eller uafhængige dyrlægespecialister. Behandlingstiden kan variere afhængig af sagens omfang.

Normalt behandler vi kun en klage efter et afslag på skadeopgørelsen, én gang. Undtagelsesvis kan der efterfølgende komme oplysninger til, som sætter sagen i et nyt lys. I sådanne tilfælde kan en klagesag behandles endnu en gang.

Sådan indsender du klagesagen

Post sendes til Agria Dyreforsikring, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand.
E-mail sendes til info@agria.dk.

Husk altid at opgive skades- eller forsikringsnummer ved kontakt til os.

Ankenævnet for Forsikring

Hvis du stadig ikke er tilfreds med Agrias afgørelse kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Nævnet er uafhængigt.